Η προκήρυξη για την πλήρωση θέσης στο Υπουργείο Οικονομικών

Η προκήρυξη για την πλήρωση θέσης στο Υπουργείο Οικονομικών

17 Ιανουαρίου 2018 0 σχόλια

Γνωστοποιείται ότι, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4369/27-2-2016 (ΦΕΚ 33 Α΄), αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ η Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών. Η θέση ευθύνης αφορά τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

Απαιτούμενα Προσόντα:

Για την πλήρωση της θέσης προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, απαιτούνται τα εξής:

-Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή
διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ή ισότιμο της αλλοδαπής.

Επιθυμητά Προσόντα:

• Γνώση και εμπειρία σε θέματα σχετικά με την Ελληνική και διεθνή οικονομία και ειδικότερα στα
αντικείμενα της μακροοικονομικής ανάλυσης και πρόβλεψης, τραπεζική, φορολογικά και γνώση της
λειτουργίας της ΕΕ και διεθνών οργανισμών.

• Τεχνικές διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού, ψυχολογία της εργασίας.
• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασμού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης.
• Επιθυμητό τουλάχιστον μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στα Οικονομικά.
• Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
• Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) υπολογιστικών φύλλων και γ)
υπηρεσιών διαδικτύου.
• Πενταετής εμπειρία σε θέματα συναφή με τα αντικείμενα της Γενικής Διεύθυνσης.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να δείτε ολόκληρη την προκήρυξη.

Like Us On Facebook

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

Τα δεδομένα σας ειναι ασφαλήΔεν μοιραζόμαστε με κανέναν τα στοιχεία σας