Υπογραφές στη σύμβαση για τη μελέτη οδικής ασφάλειας του ΒΟΑΚ

Υπογραφές στη σύμβαση για τη μελέτη οδικής ασφάλειας του ΒΟΑΚ

10 Ιανουαρίου 2018 0 σχόλια

Οι εργασίες που θα προκύψουν από την εκπόνηση της μελέτης αυτής θα προταθούν για υλοποίηση με χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος της οδικής ασφάλειας του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) αύριο Πέμπτη 12.00 π.μ. θα προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης της μελέτης οδικής ασφάλειας στον ΒΟΑΚ με προεκτιμώμενη αμοιβή 499.668,99 € και ποσό σύμβασης 232.438,00 € με ΦΠΑ. Η εκπόνηση της μελέτης αυτής ανατέθηκε μετά από ανοικτό διαγωνισμό που διενεργήθηκε την 23-5-2017 σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.

Η σύμβαση θα υπογραφεί στα γραφεία της Δ/νσης Συγκοινωνιακών ‘Εργων του ΟΑΚ ΑΕ, μεταξύ του Δ/ντος Συμβούλου του ΟΑΚ και του εκπροσώπου του αναδόχου που είναι η ένωση οικονομικών φορέων: 1) «A.D.T. ΩΜΕΓΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Τ.Ε.», και 2) «ΕΜΒΕΛΕΙΑ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.», παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση επί μέρους μελετών κατά τμήματα στον ΒΟΑΚ με ιεράρχηση προτεραιοτήτων α) για την λήψη άμεσων μέτρων βελτίωσης οδικής ασφάλειας , όπως διορθώσεις – συμπληρώσεις σήμανσης – ασφάλισης , αντιολισθηρά οδοστρώματα κυκλοφορίας , κλαδοκοπές, κ.α.), β) αναθεωρήσεων ορίων ταχύτητας κατά τμήματα, γ) διορθώσεων επικλίσεων οδοστρωμάτων δ) απορροών ομβρίων νερών, ε) αποκαταστάσεις ευστάθειας πρανών κ.α..

Ο συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται συνολικά σε (12) μήνες με τμηματική παράδοση των άμεσων μέτρων οδικής ασφάλειας σε (6) μηνες. Οι εργασίες που θα προκύψουν από την εκπόνηση της μελέτης αυτής θα προταθούν για υλοποίηση με χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος της οδικής ασφάλειας του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Like Us On Facebook

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

Τα δεδομένα σας ειναι ασφαλήΔεν μοιραζόμαστε με κανέναν τα στοιχεία σας