ΑΣΕΠ: Πρόσκληση για πλήρωση θέσης διοικητικού γραμματέα στο υπουργείο Πολιτισμού

ΑΣΕΠ: Πρόσκληση για πλήρωση θέσης διοικητικού γραμματέα στο υπουργείο Πολιτισμού

22 Ιανουαρίου 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του διοικητικού γραμματέα της γενικής γραμματείας αθλητισμού του υπουργείου πολιτισμού.

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 20ΕΣ/2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/26456/1406/267/19-1-2018) της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για την πλήρωση της θέσης Διοικητικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Ν.4369/2016 (ΦΕΚ 33/τ.Α΄/27-2-2016), όπως ισχύει.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” (ΑΔΑ: 91ΙΤ4653Π4-ΛΡ1) και στους ιστότοπους του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του ΑΣΕΠ (www.culture.gr και www.asep.gr αντίστοιχα).

Επισημαίνεται ότι, δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω Πρόσκληση έχουν τα μέλη του Μητρώου του άρθρου 1 του Ν. 4369/2016, καθώς και υποψήφιοι που δεν υπηρετούν στο δημόσιο τομέα κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. α΄ του Ν. 4369/2016 ή υπηρετούν στο δημόσιο τομέα με σχέση άλλη από τη σχέση τακτικού μόνιμου υπαλλήλου ή υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ).

Για τη συμμετοχή τους στην υπ’ αριθ. 20ΕΣ/2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Με την αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και αναλυτικό ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, προκειμένου οι υποψήφιοι να αξιολογηθούν πληρέστερα κατά τη διαδικασία επιλογής από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων (Ε.Σ.Ε.Δ.) του άρθρου 10 του Ν. 4369/2016.

Αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων υποψηφιότητας έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ (Βοήθεια → Εγχειρίδια Χρήσης).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων υποψηφιότητας αρχίζει την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018 – ώρα 08:00 και λήγει την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018 – ώρα 14:00.

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100), τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00, ή μέσω e-mail στο helpdesk@asep.gr

Η επιθυµητή εργασιακή εµπειρία:
• Δεκαετής (10 ετής) εργασιακή εμπειρία στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα, σε
θέματα συναφή με τον αθλητισμό (ΚΩΔ.039) ή
• Τουλάχιστον τριάντα μήνες (30 μήνες) άσκηση καθηκόντων ευθύνης στο
δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα, συναφής µε τα καθήκοντα της θέσης όπως αυτά
προσδιορίζονται στο συνηµµένο Π.Θ.Ε. (ΚΩΔ.038)
καθώς και τυχόν πρόσθετη εµπειρία

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να δείτε την πρόσκληση.

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter


 


ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ VOUCHER ERGASIA


Με την εγγραφή σας στο NewsLetter του  Voucher Ergasia  θα ενημερώνεστε  πρώτοι  για όλα τα νέα στους τομείς ενδιαφέροντος σας!

Marketing by

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<