ΕΦΚΑ: Δικαίωμα στη σύνταξη για τους σχολικούς φύλακες (εγκύκλιος)

ΕΦΚΑ: Δικαίωμα στη σύνταξη για τους σχολικούς φύλακες (εγκύκλιος)

21 Νοεμβρίου 2018 0 σχόλια

Την πλήρη ασφαλιστική τακτοποίηση των σχολικών φυλάκων που διεκδικούσαν ασφάλιση για σύνταξη, κύρια και επικουρική, είτε προσέφυγαν στο παρελθόν είτε όχι στα δικαστήρια, «κλειδώνει» χθεσινή εγκύκλιος του ΕΦΚΑ. Η εγκύκλιος αναφέρεται σε πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση που αντιμετωπίζει ένα χρονίζον πρόβλημα : οι συμμετέχοντες σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων, που εκπόνησε ο ΟΑΕΔ στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές του 2000 υπήχθησαν στην ασφάλιση του τ. ΙΚΑ μόνο για παροχές ασθενείας.

Έκτοτε, οι απασχολούμενοι σχολικοί φύλακες ακολούθησαν μια μακρά διαδικασία διεκδικώντας την πλήρη ασφαλιστική τους τακτοποίηση για τους κλάδους σύνταξης (κύριας και επικουρικής) για το επίμαχο χρονικό διάστημα από την έναρξη συμμετοχής τους στα εν λόγω προγράμματα και μέχρι την ένταξη τους στις ρυθμίσεις του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος του 2004.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, δίνεται η δυνατότητα της πλήρους ασφαλιστικής τακτοποίησης σχολικών φυλάκων που προσέφυγαν στα Διοικητικά Δικαστήρια και έχουν εξασφαλίσει τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις σε όλους τους κλάδους και λογαριασμούς κύριας Ασφάλισης του πρ. ΙΚΑ και νυν ΕΦΚΑ και Επικουρικής του ΕΤΕΑΠ (τ. ΕΤΕΑ) όπως επίσης και της απαλλαγής των Ο.Τ.Α. από τα επιβληθέντα πρόσθετα τέλη, τόκους, προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις. Επιπρόσθετα, μετά και από έγγραφο του υπουργείου Εργασίας, διευκρινίζεται πως οι επίμαχες διατάξεις που λύνουν οριστικά το θέμα και αποδίδουν ασφαλιστική κάλυψη στους σχολικούς φύλακες θα έχουν εφαρμογή και για τους σχολικούς φύλακες που δεν προσέφυγαν στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια.

Όπως διευκρινίζεται από την ίδια την νομοθετική ρύθμιση, «χρόνος απασχόλησης που έχει διανυθεί από την πρώτη ημέρα στα προγράμματα αυτά αποτελεί πραγματικό χρόνο ασφάλισης». Ως εκ τούτου, το τμήμα εσόδων, των αρμόδιων τοπικών υποκαταστημάτων μισθωτών ΕΦΚΑ, θα πρέπει να προβαίνει άμεσα στην εκτέλεση των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων, μέσω της διενέργειας έκτακτου ουσιαστικού ελέγχου και την ασφαλιστική τακτοποίηση των σχολικών φυλάκων, για το χρονικό διάστημα που έχει αναγνωρισθεί κατά περίπτωση, με τις τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. Οι ασφαλιστικές εισφορές θα καταλογίζονται σε Πράξεις Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.) ενώ θα ακυρώνονται οι αντίστοιχες Πράξεις Προσθέτων Τελών (Π.Ε.Π.Τ).

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<