Κατασκηνώσεις Κρατικού Προϋπολογισμού: Ποιοι 28 Δήμοι τις αναλαμβάνουν

Κατασκηνώσεις Κρατικού Προϋπολογισμού: Ποιοι 28 Δήμοι τις αναλαμβάνουν

19 Απριλίου 2019

Σύμφωνα με ΚΥΑ των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας και Οικονομικών, που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ για το έτος 2019 η οργάνωση και η λειτουργία των Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος ανατίθεται σε 28 Δήμους της χώρας.

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Δ.Σ. έχει τη γενικότερη ευθύνη της διοίκησης της
Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης και της διαχείρισης
της κάθε είδους περιουσίας της.

Συντάσσει λεπτομερή προϋπολογισμό των απαιτουμένων πιστώσεων για την αντιμετώπιση:

α) των δαπανών εκτέλεσης των απαραίτητων τεχνικών
εγκαταστάσεων της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης,
συντήρησής τους, διάλυσης και συγκέντρωσης του υλικού, και
β) των δαπανών διατροφής και λειτουργίας εν γένει της
Παιδικής Εξοχής -Κατασκήνωσης, τον οποίο υποβάλλει
στον οικείο Δήμο.
Παρακολουθεί και εποπτεύει την πιστή εφαρμογή και
τήρηση του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης.


Προσωπικό:

Κάθε Παιδική Εξοχή – Κατασκήνωση πλαισιώνεται από
το ακόλουθο προσωπικό:
α) ένα συντονιστή
β) έναν επιμελητή για μέχρι 60 παιδιά
γ) έναν ομαδάρχη για μέχρι 15 παιδιά
δ) ένα γιατρό
ε) ένα νοσοκόμο
στ)ένα γυμναστή μέχρι 75 παιδιά
ζ) έναν ειδικό συνεργάτη, ειδικευμένο σε θέματα ψυχαγωγίας για μέχρι 75 παιδιά
η) έναν ειδικό συνεργάτη, ειδικευμένο σε θέματα χειροτεχνίας για μέχρι 75 παιδιά
θ) ένα διαχειριστή
ι) ένα βοηθό διαχειριστή
ια) ένα μάγειρα
ιβ) ένα βοηθό μάγειρα
ιγ) έναν αποθηκάριο
ιδ) έναν ειδικό τεχνίτη και ανάλογο προσωπικό βοηθητικών εργασιών.
Το προαναφερόμενο προσωπικό θα κατανεμηθεί από
το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε κάθε Παιδική Εξοχή – Κατασκήνωση, προκειμένου στη συνέχεια να γίνει η πρόσληψή
του από τον οικείο Δήμο σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.

Οι 28 Δήμοι είναι οι εξής:

ΠΗΓΗ: aftodioikisi

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter


 


ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ VOUCHER ERGASIA


Με την εγγραφή σας στο NewsLetter του  Voucher Ergasia  θα ενημερώνεστε  πρώτοι  για όλα τα νέα στους τομείς ενδιαφέροντος σας!

Marketing by

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<