Τι θα πληρώνουν όσοι αμείβονται με αποδείξεις δαπάνης

Τι θα πληρώνουν όσοι αμείβονται με αποδείξεις δαπάνης

7 Ιανουαρίου 2019 0 σχόλια

Με απλά βήματα και απογραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης θα γίνεται η παρακράτηση, αλλά και οι απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών συνολικού ύψους 20,28% για τους τίτλους κτήσης (αποδείξεις δαπάνης). Η καινούρια χρονιά διαμορφώνει νέο τοπίο για τους αμειβόμενους με αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης, καθώς για τους τίτλους που θα κοπούν ή έχουν κοπεί από την 1η Ιανουαρίου και μετά προβλέπεται καταβολή ασφαλιστικών εισφορών 13,33% για σύνταξη (ΕΦΚΑ) και 6,95% για υγεία (ΕΟΠΥΥ). Η πολυαναμενόμενη υπουργική απόφαση, που έχει υπογραφεί ήδη από τον υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσο Πετρόπουλο, βάζει τέλος στην πολυνομία, στις αμφισβητήσεις και στη «γκρίζα ζώνη» του παρελθόντος σχετικά με την ασφάλιση των προσώπων τα οποία αμείβονται με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών.

Υπενθυμίζεται πως είναι δυνατή η καταβολή αμοιβών με απόδειξη δαπάνης για συναλλαγές που δεν υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ ετησίως. Οι εισφορές υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του παραστατικού όποια κι αν είναι αυτή και όπως προκύπτει μετά την αφαίρεση του φόρου (20%) και άλλων επιβαρύνσεων (τέλος χαρτοσήμου 3,6%). Δεν υπάρχει ελάχιστο πλαφόν εισφοράς, ενώ όσοι έχουν παράλληλη μισθωτή ή μη μισθωτή απασχόληση καταβάλλουν για κάθε δραστηριότητα την εισφορά που αναλογεί (ειδικά αν κάποιος ασκεί παράλληλα ελεύθερο επάγγελμα – πρ. ΟΑΕΕ- πρέπει να καλύπτει με ή χωρίς τον τίτλο το ελάχιστο όριο ασφαλιστέου εισοδήματος).

Η διαδικασία απογραφής έχει ως εξής :

  1. Οι αμειβόμενοι πριν την έκδοση του παραστατικού απογράφονται υποχρεωτικά για αυτή την ιδιότητα στον ΕΦΚΑ. Ο ΕΦΚΑ εκδίδει βεβαίωση απογραφής. Ο αντισυμβαλλόμενος απογράφεται εφόσον δεν έχει απογραφεί ως εργοδότης του πρώην ΙΚΑ.
  2. Ο αμειβόμενος παραδίδει αντίγραφο της βεβαίωσης στον αντισυμβαλλόμενο, ώστε να προχωρήσει στην έκδοση του παραστατικού.
  3. Ο αντισυμβαλλόμενος καταχωρεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ στοιχεία για τον καθορισμό του χρόνου ασφάλισης και του ύψους των εισφορών, μέχρι το τέλος του μήνα που εκδίδεται το παραστατικό.
  4. Οι εισφορές βαρύνουν τον αμειβόμενο, παρακρατούνται και αποδίδονται στον ΕΦΚΑ από τον αντισυμβαλλόμενο – εκδότη του παραστατικού μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της έκδοσης του παραστατικού.
  5. Αν δεν αποδοθούν οι εισφορές εμπρόθεσμα επιβαρύνονται με προσαυξήσεις και βαρύνουν τον εκδότη του παραστατικού.

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<