Ειδική Αγωγή: τι ισχύει για τα μεταπτυχιακά εξ αποστάσεως

Ειδική Αγωγή: τι ισχύει για τα μεταπτυχιακά εξ αποστάσεως

13 Ιουνίου 2017

Το τελευταίο διάστημα ένα μεγάλο μέρος ενδιαφερομένων φοιτητών επιλέγει να παρακολουθήσει εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ειδική Αγωγή άλλων χωρών (κυρίως από Κύπρο αλλά και όχι μόνο).

Τα πλεονεκτήματα

Η δημοφιλία των εν λόγω μεταπτυχιακών έχει να κάνει με τα ουσιαστικά οφέλη που αποκομίζουν οι συμμετέχοντες ώστε να μπορούν να εργαστούν στη γενική και ειδική εκπαίδευση.

Πιο συγκεκριμένα επειδή τα μεταπτυχιακά στην Ε.Α. ανήκουν στις Επιστήμες της Αγωγής προσφέρουν την παιδαγωγική επάρκεια σε όσους αποφοίτους δεν την κατέχουν (έτσι μπορούν να προηγούνται στους αντίστοιχους πίνακες) αλλά και τους προσθέτουν επιπλέον μόρια για μόνιμο διορισμό μέσω ΑΣΕΠ αλλά και για την υπηρεσιακή τους εξέλιξη (διευθυντές, σχολικοί σύμβουλοι, αναβάθμιση μισθολογικού κλιμακίου) εφόσον διοριστούν ή είναι ήδη διορισμένοι.

Πέραν αυτού διεκδικούν τον άμεση τοποθέτησή τους σε δομές ειδικής αγωγής τόσο εάν είναι διορισμένοι (το επιδιώκουν αρκετοί για να διεκδικήσουν διευθυντική θέση ή μετάθεση σε κάποιο κοντινό αστικό κέντρο) όσο και εάν είναι αδιόριστοι αφού εντάσσονται στον κύριο πίνακα ειδικής αγωγής και μοριοδοτούνται με +4 μόρια.

Να αναφέρουμε πως η προϋπηρεσία στις δομές ειδικής αγωγής (σχολεία Ε.Α., θεσμοί παράλληλης στήριξης και τμημάτων ένταξης) μπορεί και μεταφέρεται στη γενική εκπαίδευση με αποτέλεσμα οι συμμετέχοντες να έχουν το «2 σε 1».

Σημεία Προσοχής

Καλό είναι λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι πριν ξεκινήσουν οποιοδήποτε σχετικό μεταπτυχιακό να έχουν υπόψη τους τις 4 σημαντικές αποφάσεις του ΔΟΑΤΑΠ ο οποίος είναι ο αρμόδιος φορέας ακαδημαϊκής αναγνώρισης των εν λόγω μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

Τα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά για να αναγνωρίζονται σας ισότιμα των μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου θα πρέπει:

1) η πρακτική άσκηση η οποία ενσωματώνεται σε πρόγραμμα σπουδών ομοταγών εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και στην οποία αποδίδονται πιστωτικές μονάδες (ECTS) οι οποίες περιλαμβάνονται στις πιστωτικές μονάδες που απαιτούνται για τη χορήγηση του τίτλου σπουδών, να έχει πραγματοποιηθεί στη χώρα στην οποία απονέμεται ο τίτλος (η απόφαση αυτή ισχύει για τους εισαχθέντες από την ημερομηνία αναρτήσεώς της, δηλαδή από 12/2/2016)

2) τα μεταπτυχιακά να έχουν ξεκινήσει είτε στις αρχές του χειμερινού είτε στις αρχές του εαρινού εξαμήνου και είναι αποδεκτή η απόκτηση κατά μέγιστο 15 ECTS του συνόλου των πιστωτικών μονάδων σε καλοκαιρινή περίοδο (Ολομέλεια Δ.Σ. 172/18-9-2015, ισχύει για μεταπτυχιακά τα οποία ξεκίνησαν μετά το Σεπτέμβριο του 2015)

3) οι πιστωτικές μονάδες ανά ημερολογιακό εξάμηνο θα πρέπει να είναι κατά μέγιστο 30 ECTS., διευκρινίζεται ότι θα γίνονται αποδεκτές από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. περισσότερες των 30 ECTS ανά εξάμηνο μόνο εφόσον ο υπερβάλλων αριθμός ECTS αφορά σε μαθήματα που ο φοιτητής τα έχει αποδεδειγμένα διδαχθεί σε προηγούμενο εξάμηνο, απέτυχε στην εξέτασή τους τότε και στα οποία επανεξετάζεται (Ολομέλεια Δ.Σ. 174/6-11-2015, ισχύει επίσης για μεταπτυχιακά τα οποία ξεκίνησαν μετά το Σεπτέμβριο του 2015)

4) το προς αξιολόγηση μέρος των σπουδών τους να αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστο σε 90 ECTS. Στο σύνολο αυτών των 90 ECTS δεν συμπεριλαμβάνονται ECTS που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο ενδεχόμενης πρακτικής άσκησης. Η απόφαση αυτή ισχύει για τους εισαχθέντες από την ημερομηνία αναρτήσεώς της, δηλαδή από 18/3/2016

Ποια Μεταπτυχιακά πληρούν τις προϋποθέσεις

Είναι δεδομένο πως το Ι.Ε.Π. προκειμένου να εντάξει τους απόφοιτους στους πίνακες και να τους μοριοδοτήσει απαιτεί να υπάρχει πρακτική άσκηση, η οποία όμως σύμφωνα με την απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ θα πρέπει πλέον να προσφέρεται αποκλειστικά στην αλλοδαπή (λχ Κύπρο, Ιταλία, Αγγλία) και αυτή να συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών. Μετά από αυτή την εξέλιξη όλα τα παραπάνω μεταπτυχιακά έχουν ουσιαστικό πρόβλημα αφού δεν πληρούν μια ή περισσότερες από τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Στην παραπάνω απόφαση δεν εμπίπτουν τα κοινά μεταπτυχιακά τα οποία γίνονται ανάμεσα σε ελληνικά ή και ξένα πανεπιστήμια (join degree).

Επομένως, από τα 15 σχετικά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, που προσφέρονται εξ αποστάσεως στους Έλληνες φοιτητές, την απαίτηση αυτή καλύπτουν μέχρι στιγμής μόνο δυο εξ αυτών:

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter


 


ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ VOUCHER ERGASIA


Με την εγγραφή σας στο NewsLetter του  Voucher Ergasia  θα ενημερώνεστε  πρώτοι  για όλα τα νέα στους τομείς ενδιαφέροντος σας!

Marketing by

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<