Εξώδικα και σε σχολεία του Ηρακλείου από τους αρνητές των μασκών!

Εξώδικα και σε σχολεία του Ηρακλείου από τους αρνητές των μασκών!

11 Σεπτεμβρίου 2020

Μετά τα σχολεία της Αθήνας και σε σχολεία της Κρήτης, γονείς στέλνουν εξώδικα σε σχολεία λέγοντας πως αρνούνται να βάλουν μάσκα τα παιδιά τους.

Ιδού το εξώδικο που έφτασε διαδικτυακά σε σχολείο του Ηρακλείου.

Αναλυτικά το εξώδικο:

Κύριες και κύριοι

Σας ενημερώνουμε με την παρούσα ότι σχετικά με το Ν. 4512/ 2018 Άρθρο 339 και αναφορικά με την Αντιποίηση Ιατρικού λειτουργήματος
2. «Κάθε πρόσωπο, το οποίο, χωρίς να διαθέτει τα προβλεπόμενα προσόντα προς άσκηση της ιατρικής, με σκοπό να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος είτε του ιδίου είτε τρίτου επιλαμβάνεται έστω και με την παρουσία ιατρού της διάγνωσης ή θεραπείας ασθενών είτε με προσωπικές ενέργειες είτε με προφορικές ή γραπτές συμβουλές είτε με αλληλογραφία, τοιχοκόλληση αγγελιών ή πάσης φύσεως δημοσιεύσεις θεωρείται ότι ασκεί παρανόμως την ιατρική και τιμωρείται με τις ποινές της παραγράφου 1».
Εφόσον στα πλαίσια των καθηκόντων σας και του μισθού σας (άρα έμμισθα), αναλαμβάνετε να εκτελείτε ιατρικές πράξεις υπό την καθοδήγηση και τις συμβουλές των ιατρών του ΕΟΔΥ, αντιποιείστε το ιατρικό λειτούργημα και έχει εφαρμογή ο Ν. 4512/2018.
Συνεπώς:
Οι εκπαιδευτικοί μετατρέπετε τα σχολεία και τις δομές εκπαίδευσης σε παρακλινικές και μάλιστα , χωρίς καμία πρόνοια για την προστασία των ληπτών υπηρεσιών υγείας, χωρίς τις πρόνοιες του Ν. 3418/2005, Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, χωρίς την έγκυρη και γραπτή συγκατάθεση γονέα και κηδεμόνα προς ανηλίκους παραβιάζοντας τα δικαιώματα και του λήπτη υπηρεσιών υγείας και τη γονική μέριμνα των κηδεμόνων.
Σύμφωνα δε με το Ν. 3418/2005 Άρθρο 1
1. «Ιατρική πράξη είναι εκείνη που έχει ως σκοπό τη με οποιαδήποτε επιστημονική μέθοδο πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας του ανθρώπου».
Σύμφωνα με το ΑΡΘΡΟ 5 του Συντάγματος :
«Καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας και της γενετικής του ταυτότητας».
«Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία κάθε προσώπου έναντι των βιοϊατρικών παρεμβάσεων».
ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΣΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΠΟΙΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ A PRIORI ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ! ΕΠΙΣΗΣ, ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΩΣ Ή ΚΑΙ ΔΟΛΙΩΣ ΝΑ ΣΤΟΧΟΠΟΙΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΙΓΜΑΤΙΖΕΤΕ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ , ΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΤΕ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΒΟΥΛΩΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΜΙΑΣ ΑΒΑΣΙΜΗΣ ΝΟΜΙΚΑ ΚΥΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ!
Οι δομές ΚΕΣΥ (Πρώην ΚΕΔΔΥ) του υπ. Παιδείας λειτουργούν ως αυτόνομες άτυπες παρακλινικές, εκτός Εθνικού Συστήματος Υγείας και λειτουργούν ήδη εντός σχολείου μέσω επιτροπών ΕΔΕΑΥ! Τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι στο υπ. Παιδείας απασχολούνται ψυχίατροι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί κ.α, χωρίς άμεση επίβλεψη/ έλεγχο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (στο ΕΣΥ υπάρχει Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο ιατρών ΕΣΥ, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4368/21-2-2016) ) και χωρίς να λειτουργούν Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας (σύμφωνα με το άρθρο 60 του Ν.4368/21-2-2016), όπου να μπορούν απευθυνθούν οι γονείς για τα δικαιώματα των ανηλίκων τέκνων τους στα ζητήματα της υγείας τους!
Σας δηλώνουμε σαφώς και απαρεγκλίτως ότι η γραπτή συγκατάθεση και η λήψη έγκυρης γονικής συναίνεσης μετά από επαρκή ενημέρωση είναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ σύμφωνα με το Ν. 3418/2005 (Άρθ. 12 §2). Η χρήση του όποιου βοηθήματος, πολύ περισσότερο μη πιστοποιημένου , με σαφώς όμως ιατρικό σκοπό και λόγο χρήσης, είναι παρέμβαση στον ανθρώπινο οργανισμό, άρα συνιστά ιατρική πράξη και βιοϊατρική παρέμβαση (βλέπε άρθρο 5 του Συντάγματος). Ως εκ τούτου ο κάθε γονέας και κηδεμόνας έχει δικαίωμα να γνωστοποιήσει στο σχολείο ότι:
«Δε συναινώ ως γονέας και κηδεμόνας του ανήλικου τέκνου μου
1ον στην τέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης και βιοϊατρικής παρέμβασης εντός σχολείου, (Ν.3418/2005, άρθ. 12§2) και
2ον στη δημιουργία, χρήση και διάχυση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων του ανηλίκου, χωρίς γραπτή κι έγκυρη συγκατάθεσή μου, κατά παράβαση του Ν.4624/2019 και της Ευρ. Σύστασης CM/Rec(2019)2 για την προστασία δεδομένων υγείας».
Σας δηλώνουμε ότι οι γονείς έχουμε κάθε δικαίωμα και υποχρέωση να προστατεύουμε τα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα των ανήλικων τέκνων μας και να προσκομίζουμε γνωστοποιήσεις, σύμφωνα με τις έκτακτες συνθήκες που παρουσιάζονται. Ως εκ τούτου, ο κάθε γονέας δύναται να γνωστοποιήσει προς ιατρούς και σχολείο ότι:
«Δε συναινώ ως γονέας και κηδεμόνας στη συμμετοχή του ανήλικου τέκνου μου στο βιοϊατρικό, μη θεραπευτικό πείραμα υποχρεωτικής χρήσης του ιατροτεχνολογικού προϊόντος «ιατρική μάσκα» (ή μη πιστοποιημένης άλλου τύπου μάσκας) σε συνδυασμό με την τροποποίηση της φυσιολογικής συμπεριφοράς του παιδιού μου από τρίτους, μέσω της κοινωνικής αποστασιοποίησης, κατά τη φοίτησή του στο σχολείο»
Γνωρίζετε, ωστόσο, πολύ καλά αναφορικά με την δημοσιοϋπαλληλική σας ιδιότητα ότι μπορείτε να πράξετε σύμφωνα με το Ν. 4057/ 2012 καθώς σύμφωνα με το άρθρο 107 §: β)….Το υπαλληλικό καθήκον σε καμία περίπτωση δεν επιβάλλει στον υπάλληλο πράξη ή παράλειψη που να αντίκειται προς τις διατάξεις του Συντάγματος και των νόμων, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του παρόντος.
Γνωρίζετε, ωστόσο, πολύ καλά αναφορικά με την δημοσιοϋπαλληλική σας ιδιότητα ότι μπορείτε να πράξετε σύμφωνα με το Ν. 4057/ 2012 καθώς σύμφωνα με το άρθρο 107 §: β)….Το υπαλληλικό καθήκον σε καμία περίπτωση δεν επιβάλλει στον υπάλληλο πράξη ή παράλειψη που να αντίκειται προς τις διατάξεις του Συντάγματος και των νόμων, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του παρόντος.
Επίσης, σύμφωνα με την ακροτελεύτια διάταξη του Συντάγματος, άρθρο 120 §2: Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και την Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων.
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι αστικές και ποινικές ευθύνες θα αναζητηθούν από σας προσωπικά και όποιον άλλον εμπλέκεται στις κακοποιητικές πρακτικές έναντι ανηλίκων, προσβολή προσωπικότητας, παραβίαση της γονεϊκής μέριμνας, αντιποίηση του ιατρικού λειτουργήματος, καταπάτηση των δικαιωμάτων των ανηλίκων μαθητών, την παρεμπόδιση τους στη δωρεάν δημόσια εκπαίδευση και την καταπάτηση των δικαιωμάτων των ανηλίκων ληπτών υπηρεσιών υγείας εντός της σχολικής μονάδας από εκπαιδευτικούς ή άλλους που αντιποιούνται το ιατρικό λειτούργημα.
Έκνομες ενέργειες εις βάρος ανηλίκων θα δουν, επίσης, το φως της δημοσιότητας ως κατάπτυστα παραδείγματα προς αποφυγή με σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και την προστασία άλλων ανηλίκων από έκνομες και κακοποιητικές πρακτικές εντός σχολείου. Είστε, πλέον, πλήρως ενημερωμένοι και υπεύθυνοι για όποια έκτροπα και ανάρμοστα συμβούν εντός σχολείου, μπροστά στα μάτια ανηλίκων!
Ελπίζουμε να επικρατήσει η νομιμότητα και η κοινή λογική για χάρη των παιδιών και να έχουμε μία ομαλή σχολική χρονιά


ΠΗΓΗ: ΣΚΑΪ – Creta24

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter


 


ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ VOUCHER ERGASIA


Με την εγγραφή σας στο NewsLetter του  Voucher Ergasia  θα ενημερώνεστε  πρώτοι  για όλα τα νέα στους τομείς ενδιαφέροντος σας!

Marketing by

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<