Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις στο ΔΟΑΤΑΠ από τις 20 Μαΐου

Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις στο ΔΟΑΤΑΠ από τις 20 Μαΐου

18 Μαΐου 2019 0 σχόλια

Η υποβολή των αιτήσεων αναγνώρισης των αλλοδαπών τίτλων καθώς και η υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών προς τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης θα γίνεται από τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο e-doatap.doatap.gr.

Η πρόσβαση στην υπηρεσία παρέχεται με τους κωδικούς ΤAXISnet των ενδιαφερομένων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν σχετικές πληροφορίες, όπως όρους και εγχειρίδια χρήσης, στην πλατφόρμα e-doatap και στην ιστοσελίδα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<