Μείωση των μαθητών από 25 σε 22 ανά τμήμα

Μείωση των μαθητών από 25 σε 22 ανά τμήμα

6 Απριλίου 2019

Τη μείωση του αριθμού των μαθητών από 25 σε 22 μαθητές ανά τμήμα, στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά, προβλέπει το άρθρο 74 του νόμου 4589/19 που τροποποίησε σχετικό άρθρο του π.δ. 79/2017

Ο μέγιστος αριθμός των 22 μαθητών, που θα μπορούν να εγγραφούν σε ένα τμήμα, θα ισχύσει για το νέο σχολικό έτος 2019-2020, μόνο για τα νηπιαγωγεία και για την Α Δημοτικού.

Σταδιακά, ο μέγιστος αριθμός των μαθητών θα ισχύσει και για τις άλλες τάξεις του δημοτικού ως εξής:

β) για την εγγραφή στην Β΄ τάξη του δημοτικού σχολείου από το σχολικό έτος 2020-2021,

γ) για την εγγραφή στη Γ΄ τάξη του δημοτικού σχολείου από το σχολικό έτος 2021 – 2022,

δ) για την εγγραφή στη Δ΄ τάξη του δημοτικού σχολείου από το σχολικό έτος 2022- 2023,

ε) για την εγγραφή στην Ε΄ τάξη του δημοτικού σχολείου από το σχολικό έτος 2023- 2024 και

στ) για την εγγραφή στη ΣΤ΄ τάξη του δημοτικού σχολείου από το σχολικό έτος 2024-2025.

Τι γίνεται όταν οι αιτήσεις εγγραφής είναι περισσότερες από 22

Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης συγκροτείται σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης τριμελής Επιτροπή που είναι αρμόδια για τη διενέργεια των εγγραφών των μαθητών στα δημοτικά σχολεία. Η επιτροπή αποτελείται από τον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων ως Πρόεδρο, και δύο (2) Διευθυντές ή Προϊσταμένους δημοτικού σχολείου, ως μέλη.

Αν ο αριθμός των μαθητών υπερβαίνει τους είκοσι δύο (22) σε ένα τμήμα ο Διευθυντής του σχολείου υποβάλει αίτημα στον αρμόδιο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη λειτουργία περισσότερων τμημάτων, εφόσον υπάρχει στο σχολείο διαθέσιμη αίθουσα.

Ο οικείος Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποφασίζει για το αίτημα, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της τριμελούς Επιτροπής η οποία για τη διατύπωση της εισήγησης οφείλει σε κάθε περίπτωση να λάβει υπόψη τις αιτήσεις εγγραφών στην Α΄ τάξη των όμορων δημοτικών σχολείων.

Αν η εισήγηση της Επιτροπής είναι αρνητική ή δεν υπάρχει στο σχολείο διαθέσιμη αίθουσα, ο Διευθυντής του σχολείου αποστέλλει πίνακα με τα ονόματα των μαθητών που διαμένουν στα όρια της σχολικής περιφέρειας του σχολείου με τις σχολικές περιφέρειες όμορων σχολείων.

Η Επιτροπή προβαίνει σε κλήρωση μεταξύ των μαθητών του ανωτέρω πίνακα, έτσι ώστε να προκύψει ο αριθμός μαθητών που συμπληρώνουν τους είκοσι δύο (22) σε τμήμα.

Οι μαθητές που δεν έχουν κληρωθεί κατανέμονται, με απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που εκδίδεται, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής, σε όμορα σχολεία με κριτήριο τον τόπο κατοικίας τους.

Αδέλφια μαθητών που φοιτούν στο ίδιο ή συστεγαζόμενο νηπιαγωγείο ή σε συστεγαζόμενο δημοτικό σχολείο, εξαιρούνται της ανωτέρω διαδικασίας. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ενημερώνει το σχολείο αποχώρησης και τα σχολεία υποδοχής των μαθητών. Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος του σχολείου αποχώρησης ενημερώνει τους γονείς/κηδεμόνες για τα σχολεία εγγραφής.

Αν μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών είναι αδύνατη η εφαρμογή της πρόβλεψης του ανώτατου ορίου των είκοσι δύο (22) μαθητών ανά τμήμα, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων, ο μέγιστος αριθμός των μαθητών ανά τμήμα μπορεί να ανέρχεται στους είκοσι πέντε (25).

Η ανωτέρω διαδικασία ολοκληρώνεται μέχρι τις 10 Ιουνίου.

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter


 


ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ VOUCHER ERGASIA


Με την εγγραφή σας στο NewsLetter του  Voucher Ergasia  θα ενημερώνεστε  πρώτοι  για όλα τα νέα στους τομείς ενδιαφέροντος σας!

Marketing by

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<