Πανελλαδικές: Ιστορία Προσανατολισμού – το σχόλιο της ΟΕΦΕ

Πανελλαδικές: Ιστορία Προσανατολισμού – το σχόλιο της ΟΕΦΕ

12 Ιουνίου 2019 0 σχόλια

Τα σημερινά θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού κάλυπταν όλο το
εύρος της εξεταστέας ύλης και απαιτούσαν κριτική σκέψη από τους
υποψηφίους και στις δύο ομάδες.


Στην πρώτη ομάδα οι ερωτήσεις είχαν διατυπωθεί με σαφήνεια,
ωστόσο προϋπέθεταν πλήρη αφομοίωση της διδαχθείσας ύλης και
συνθετική ικανότητα για την απάντηση, κυρίως στο θέμα Β1.

Στη δεύτερη ομάδα, στα θέματα Γ1 και Δ1, που αφορούν στον
σχολιασμό πηγών, δόθηκαν κατανοητά κείμενα που ωστόσο για την
ουσιαστική επεξεργασία τους απαιτούσαν την καλή προετοιμασία των
υποψηφίων.

Συγκριτικά με τα περσινά, τα σημερινά θέματα χαρακτηρίζονται
αντίστοιχης ποιότητας και ανάλογου βαθμού δυσκολίας, διαπίστωση
που μας οδηγεί στην εκτίμηση ότι η προσέγγιση των θεμάτων στο
μάθημα της Ιστορίας προϋποθέτει πλέον την κριτική ικανότητα των
μαθητών και όχι απλώς τη στείρα αποστήθιση της ύλης.

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<