Παράταση της διαδικασίας για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών

Παράταση της διαδικασίας για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών

30 Ιανουαρίου 2017

Γνωστοποιήθηκε από το το Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης και Εμπορίου, πως δόθηκε παράταση για την ανανέωση αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.

Διαβάστε τη σχετική ανακοίνωση:

Από το Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης και Εμπορίου, ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με αριθμό 5312/16-1-2017 ( ΦΕΚ 121/24-1-2017,τ.Β), η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, καθώς και η ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών, η οποία προβλέπεται στην παρ. 2 του αρθρ. 39 του Ν. 4264/2014(Α΄118) ,όπως ισχύει, παρατείνεται έως τις 31-3-2017 ( ημερομηνία κατά την οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί).

Έως τότε οι υφιστάμενες άδειες διατηρούνται σε ισχύ.

Στις περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι έχουν καταθέσει ελλιπή δικαιολογητικά ή δεν έχουν προβεί στη διαδικασία της ανανέωσης, οι σχετικές άδειες δεν ανανεώνονται και συνεπώς οι πωλητές δεν δύνανται να δραστηριοποιούνται μετά την 1η-04-2017.

Υπενθυμίζεται ότι τα Περιφερειακά Συμβούλια Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, ανανεώνουν τις επαγγελματικές άδειες λαϊκών αγορών που είχαν εκδοθεί από τους πρώην Οργανισμούς λαϊκών αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, και τα Δημοτικά Συμβούλια τις άδειες των επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, που έχουν τη μόνιμη κατοικία στο Δήμο τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που προβλέπονται στο άρθρο 14 του ν. 4264/2014, στο Δημοτικό Κτίριο της Παλιάς Λαχαναγοράς, που βρίσκεται στην Λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου (τηλέφωνο 2813409515).

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter


 


ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ VOUCHER ERGASIA


Με την εγγραφή σας στο NewsLetter του  Voucher Ergasia  θα ενημερώνεστε  πρώτοι  για όλα τα νέα στους τομείς ενδιαφέροντος σας!

Marketing by

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<