Απεργίες: Αυτή είναι η  νομοθετική ρύθμιση για προσωπικό ασφαλείας

Απεργίες: Αυτή είναι η νομοθετική ρύθμιση για προσωπικό ασφαλείας

18 Δεκεμβρίου 2019

Μετά τις αντιδράσεις από την αιφνιδιαστική απεργία στο μετρό η κυβέρνηση προχωρά σε νομοθετική ρύθμιση για προσωπικό ασφαλείας.

Να σημειωθεί ότι κατά την διάρκεια απεργιών στα νοσοκομεία, σε δημόσιους φορείς Κοινωνικής ωφέλειας υπάρχει πάντα προσωπικό ασφαλείας.

Τι ισχύει για το προσωπικό Ασφαλείας

1. Κατά τη διάρκεια της απεργίας η συνδικαλιστική οργάνωση, η οποία την κηρύσσει, έχει υποχρέωση να διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό για τη ασφάλεια των εγκαταστάσεων της επιχείρησης και τη πρόληψη καταστροφών και ατυχημάτων.

2. Στις υπηρεσίες, οργανισμούς και επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 1264/1982, όπως συμπληρώθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 και του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 1915/1990 και ισχύει σήμερα μετά το Ν. 2224/1994, των οποίων η λειτουργία έχει ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, πέραν του προσωπικού ασφαλείας της προηγούμενης παραγράφου, διατίθεται και προσωπικό για την αντιμετώπιση στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου κατά τη διάρκεια της απεργίας.

Ειδικότερα ζωτικής σημασίας θέματα για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου θεωρούνται :

-Η παροχή υγειονομικών υπηρεσιών από νοσηλευτικά εν γένει ιδρύματα.

-Η διύλιση και διανομή ύδατος.

-Η παραγωγή και διανομή ηλεκτρικού ρεύματος ή καύσιμου αερίου.

-Η παραγωγή και διανομή ακάθαρτου πετρελαίου.

-Η μεταφορά προσώπων και αγαθών από την ξηρά, τη θάλασσα και τον αέρα.

-Οι τηλεπικοινωνίες και ταχυδρομεία, Ραδιοφωνία και Τηλεόραση.

-Η αποχέτευση και απαγωγή ακάθαρτων υδάτων και λυμάτων και αποκομιδή και εναπόθεσης απορριμμάτων.

-Η φορτοεκφόρτωση και αποθήκευση εμπορευμάτων στα λιμάνια.

-Οι εργασίες της Τράπεζας της Ελλάδος, της Πολιτικής Αεροπορίας και κάθε είδους υπηρεσίες ή τμήματα υπηρεσιών, που απασχολούνται μόνο με την εκκαθάριση και πληρωμή των μισθών του προσωπικού του κατά το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 δημόσιου τομέα και των συντάξεων των συνταξιούχων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Πώς ορίζεται το προσωπικό ασφαλείας

Το προσωπικό ασφαλείας καθορίζεται με ειδική συμφωνία, που καταρτίζεται με απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ της αντιπροσωπευτικότερης συνδικαλιστικής οργάνωσης και της επιχείρησης.

Ένα από τα ενδιαφερόμενα μέρη καλεί το άλλο σε διαπραγμάτευση με εξώδικη κλήση ως την 5η Νοεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους. Η κλήση επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή και περιέχει υποχρεωτικά πρόταση για καθορισμό του προσωπικού ασφαλείας.

Η συμφωνία πρέπει να καταρτιστεί μέχρι τις 25 Νοεμβρίου και να κατατεθεί στο Υπουργείο Εργασίας, αλλιώς τα μέρη υποχρεώνονται να προσφύγουν στη διαδικασία της μεσολάβησης.

Αν η μεσολάβηση δεν καταλήξει σε συμφωνία μέσα σε 15 ημέρες, τότε κάθε πλευρά έχει δικαίωμα να παραπέμψει το Θέμα στην επιτροπή του άρθρου 15 του Ν.1264/82.

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter


 


ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ VOUCHER ERGASIA


Με την εγγραφή σας στο NewsLetter του  Voucher Ergasia  θα ενημερώνεστε  πρώτοι  για όλα τα νέα στους τομείς ενδιαφέροντος σας!

Marketing by

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<