Δείτε πώς θα γίνει η τοποθέτηση προϊστάμενων στα ΚΕΠ (εγκύκλιος)

Δείτε πώς θα γίνει η τοποθέτηση προϊστάμενων στα ΚΕΠ (εγκύκλιος)

13 Δεκεμβρίου 2019

Εγκύκλιο εξέδωσε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς, με την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την τοποθέτηση προϊσταμένων στα ΚΕΠ.

Ειδικότερα στην εγκύκλιο, σημειώνεται:

Όπως σας είναι ήδη γνωστό, αναφορικά, με την τοποθέτηση Προϊσταμένων σε οργανικές μονάδες υπηρεσιών Κ.Ε.Π., τοποθετούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις υπάλληλοι των ακόλουθων κατηγοριών και κλάδων: ΠΕ και ΤΕ του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) ή ΠΕ και ΤΕ άλλων κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών, των οποίων τα προσόντα ανταποκρίνονται στις θέσεις ευθύνης Κ.Ε.Π., σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις.

Η Υπηρεσία μας, ωστόσο, έχει λάβει γνώση περιπτώσεων τοποθέτησης Προϊσταμένων σε ΚΕΠ της χώρας, οι οποίες γίνονται χωρίς να λαμβάνεται πάντα υπόψη η προτεραιότητα της εμπειρίας των υπαλλήλων του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π), όπως ορίζει το άρθρο 260 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ
Α΄ 133).

Περαιτέρω, στην παρ. 2 του ιδίου άρθρου του ως άνω νόμου ορίζεται ότι σε περίπτωση μη ύπαρξης υπαλλήλων κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ που να πληρούν τις  προϋποθέσεις των προαναφερόμενων περιπτώσεων, ως Προϊστάμενοι δύναται να τοποθετούνται υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων. Τέλος, εάν δεν υπάρχουν υπάλληλοι όλων αυτών των περιπτώσεων, επιτρέπεται να προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Δ.Υ.Π. ή άλλων κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε ΚΕΠ διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών, και εάν δεν υπάρχουν αυτοί, υπάλληλοι ΔΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.

Κατόπιν όλων των προεκτεθέντων, εφιστούμε την προσοχή σας στην πιστή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 260 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄) για τη διασφάλιση της νομιμότητας στις εν λόγω διαδικασίες και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία στα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας.

Δείτε εδώ τι σχετική εγκύκλιο

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter


 


ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ VOUCHER ERGASIA


Με την εγγραφή σας στο NewsLetter του  Voucher Ergasia  θα ενημερώνεστε  πρώτοι  για όλα τα νέα στους τομείς ενδιαφέροντος σας!

Marketing by

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<