Συντάξεις: Μέχρι πότε πρέπει να κάνετε αίτηση για την επικουρική

Συντάξεις: Μέχρι πότε πρέπει να κάνετε αίτηση για την επικουρική

30 Μαΐου 2019

Εως και τρεις μήνες από την απόφαση απονομής της κύριας σύνταξης έχουν περιθώριο οι ασφαλισμένοι να υποβάλουν αίτηση για επικουρική σύνταξη.

Ποιοι δικαιούνται την επικουρική

Ειδικότερα για την άσκηση του δικαιώµατος απαιτείται η υποβολή αίτησης στο ΕΤΕΑΕΠ. Β ασική προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της επικουρικής είναι η προηγούµενη συνταξιοδότηση από τον φορέα κύριας ασφάλισης για την ίδια αιτία.

Δηλαδή οι ασφαλισµένοι του ΕΤΕΑΕΠ δικαιούνται σύνταξης εφόσον θεµελιώνουν αντίστοιχο δικαίωµα στον φορέα κύριας ασφάλισης και έχουν συµπληρώσει τις απαιτούµενες προϋποθέσεις. Η καταβολή της επικουρικής αρχίζει από την πρώτη του επόµενου της υποβολής της σχετικής αίτησης µήνα, εφόσον τηρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις. Επεκτείνεται µάλιστα σε όλους η 3µηνη περίοδος χάριτος που προβλεπόταν µόνο για τους µισθωτούς του ιδιωτικού τοµέα και τους δηµοσίους υπαλλήλους.

Η επικουρική σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου καταβάλλεται από την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της ημερομηνίας του θανάτου και δεν μπορεί να ανατρέξει σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ένα (1) έτος πριν από το τέλος του μήνα που υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης, εφόσον βέβαια συντρέχει κατά την ως άνω ημερομηνία και η προηγούμενη συνταξιοδότηση για την αυτή αιτία από το φορέα κύριας ασφάλισης.

Πότε λήγει

Το δικαίωμα σε επικουρική σύνταξη λήγει: α) στη σύνταξη λόγω γήρατος, στο τέλος του μήνα κατά τον οποίο επήλθε ο θάνατος του συνταξιούχου, β) στη σύνταξη λόγω θανάτου, στο τέλος του μήνα κατά τον οποίο επήλθε ο θάνατος του δικαιούχου ή τελέστηκε γάμος ή συνάφθηκε σύμφωνο συμβίωσης ή έπαυσε η απαιτούμενη ανικανότητα για εργασία, με νεότερη κρίση της υγειονομικής επιτροπής, ή συμπληρώθηκε το όριο ηλικίας λήξης του δικαιώματος.

Για παράδειγµα, αν κάποιος εξασφάλισε απόφαση συνταξιοδότησης από τον ΕΦΚΑ στις 26 Νοεµβρίου 2018 µε έναρξη καταβολής σύνταξης από τις 20 Ιουνίου 2017 (υποβολή αίτησης) αλλά υπέβαλε αίτηση στο ΕΤΕΑΕΠ στις 29 Νοεµβρίου 2018, η επικουρική του δεν θα αρχίσει να καταβάλλεται από τον ∆εκέµβριο του 2018 (επόµενος της υποβολής της αίτησης µήνας) αλλά από τον Ιούνιο του 2017 – κερδίζει 18 µηνιάτικα.

Οι ασφαλισµένοι που κατά την έναρξη χορήγησης της επικουρικής συνεχίζουν την απασχόλησή τους ως µισθωτοί ή µη µισθωτοί, θα έχουν την προβλεπόµενη µείωση 60%. Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται η διακοπή της επαγγελµατικής δραστηριότητας, και η συνέχιση της απασχόλησης δηλώνεται στην αίτηση συνταξιοδότησης. Επικουρική σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισµένου ή συνταξιούχου καταβάλλεται από την πρώτη ηµέρα του µήνα που έπεται της ηµεροµηνίας του θανάτου.

Οι εκκρεμείς μέχρι και την 03/12/2018 αιτήσεις συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τους κανόνες του διαχρονικού δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης, κρίνονται, σε ό,τι αφορά την έναρξη καταβολής της σύνταξης, με βάση το νομικό καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώματος, εκτός αν η επελθούσα μεταβολή της νομοθεσίας είναι επί το ευμενέστερον (π.χ. πρ. ΤΕΑΥΕΚ, πρ.ΤΕΑΠΟΖΟ και πρ.ΤΕΑΥΝΤΠ σε σχέση με την παρ. 2 του άρθρου 8), οπότε η νεότερη νομοθεσία καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς περιπτώσεις (συμπεριλαμβανομένων των μη οριστικών αποφάσεων συνταξιοδότησης, επί των οποίων έχει ασκηθεί ένσταση).

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter


 


ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ VOUCHER ERGASIA


Με την εγγραφή σας στο NewsLetter του  Voucher Ergasia  θα ενημερώνεστε  πρώτοι  για όλα τα νέα στους τομείς ενδιαφέροντος σας!

Marketing by

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<