ΕΕΤΑΑ: Ζητά προσωπικό για το πρόγραμμα των παιδικών σταθμων

ΕΕΤΑΑ: Ζητά προσωπικό για το πρόγραμμα των παιδικών σταθμων

6 Ιουλίου 2020

Η ΕΕΤΑΑ εξέδωσε πρόσκληση για εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο του προγράμματος που θα προκηρυχθεί για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2020- 2021

Η ΕΕΤΑΑ με ανακοίνωση της προσκαλεί τους ενδιαφερομένους για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»έτους 2020-2021 (το λεγόμενο και πρόγραμμα παιδικών σταθμών ΕΣΠΑ),  για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020,προτίθεται για την ταχύτερη υλοποίηση της, να αξιοποιήσει εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι θα εγγραφούν στο Μητρώο Εξωτερικών Συνεργατών που τηρεί. Προς τούτο,καλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση.

Αντικείμενο της συνεργασίας, η οποία θα είναι σύντομης χρονικής διάρκειας (δεν θα ξεπερνά τις 60 ημερολογιακές ημέρες), είναι η υποστήριξη της Εταιρείας στην υλοποίηση της ανωτέρω Δράσης. Ειδικότερα, αντικείμενο της συνεργασίας θα είναι ο έλεγχος αιτήσεων και δικαιολογητικών, η αρχειοθέτηση φακέλων και λοιπές υποστηρικτικές ενέργειες.Προϋπόθεση για την αξιολόγηση των υποψηφίων και την ένταξή τους στο Μητρώο της ΕΕΤΑΑ αποτελεί η κατοχή απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η καλή γνώση χειρισμού Η/Υκαι η εμπειρία στην υλοποίηση σχετικών δράσεων.

Όλες οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα εξετασθούν ως προς τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων, σε σχέση με τις ανάγκες του έργου και τη διαθεσιμότητά τους,σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, προκειμένου να ενταχθούν στο Μητρώο Εξωτερικών Συνεργατών.Στο πλαίσιο των παραπάνω η ΕΕΤΑΑ καλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά σχετική αίτηση,συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στον ιστόποτο της ΕΕΤΑΑ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση motherhood@eetaa.gr, έως 9 Ιουλίου 2020. Σημειώνεται ότι θα δοθεί προτεραιότητα σε εξωτερικούς συνεργάτες που έχουν ήδη αξιοποιηθεί σε προηγούμενους κύκλους της ίδιας δράσης

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter


 


ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ VOUCHER ERGASIA


Με την εγγραφή σας στο NewsLetter του  Voucher Ergasia  θα ενημερώνεστε  πρώτοι  για όλα τα νέα στους τομείς ενδιαφέροντος σας!

Marketing by

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<