Περισσότερα για... "Δημος Βιάννου"

O Μπάμπης Κονδυλάκης υποψήφιος Δήμαρχος Βιάννου

O Μπάμπης Κονδυλάκης υποψήφιος Δήμαρχος Βιάννου

Ο μέχρι πρότινος Δημοτικός Σύμβουλος και πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου Κερατοκάμπου » η Βίγλα» Μπάμπης Κονδυλάκης ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του ως Δήμαρχος Βιάννου. Ο κ. Κονδυλάκης διαδέχθηκε στην αρχηγία της παράταξης «Άνεμος Ελπίδας»  τον γιατρό Αλέξανδρο Γρυλιωνάκη μετά από εσωτερικές

Περισσότερα
Προσλήψεις 10 ατόμων στο Δήμο Βιάννου

Προσλήψεις 10 ατόμων στο Δήμο Βιάννου

Ο ∆ήµος Βιάννου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση µέχρι και πέντε ηµεροµίσθια κατ’ άτοµο το µήνα, συνολικού αριθµού δέκα (10) ατόµων, προς κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου. Δείτε εδώ την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ    

Περισσότερα
Προσλήψεις στον Δήμο Βιάννου

Προσλήψεις στον Δήμο Βιάννου

ΔΗΜΑΡΧΟΣ BIANNOY ανακοινωνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) υδρονοµέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2017, ανά Αρδευτικό ∆ίκτυο. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει

Περισσότερα
10 θέσεις εργασίας στο Δημο Βιάννου

10 θέσεις εργασίας στο Δημο Βιάννου

Ο ∆ήµος Βιάννου ύστερα από την υπ’ αριθ. 157/2016 απόφαση του ∆.Σ., ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση µέχρι και πέντε ηµεροµίσθια κατ’ άτοµο το µήνα, συνολικού αριθµού δέκα (10) ατόµων, προς κάλυψη των αναγκών του

Περισσότερα