Περισσότερα για... "ετήσια συνάντηση"

Στο ΙΤΕ η ετήσια συνάντηση του έργου Ecopotential

Στο ΙΤΕ η ετήσια συνάντηση του έργου Ecopotential

Στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας πραγματοποιείται αυτήν την εβδομάδα – 16 έως 19 Μαΐου – η Ετήσια Γενική Συνάντηση του ερευνητικού έργου ECOPOTENTIAL, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Πλαίσιο Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει αντικείμενο τη μελέτη

Περισσότερα