Περισσότερα για... "νοσοκομες"

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για τις αποκλειστικές νοσοκομες

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για τις αποκλειστικές νοσοκομες

Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων και στους ονομαστικούς καταλόγους των Νοσοκομείων και των Ιδιωτικών Κλινικών της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 2021.

Περισσότερα