Περισσότερα για... "1Ε/2019"

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της 1Ε/2019

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της 1Ε/2019

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1Ε/2019 (ΦΕΚ.2/ 01.02.2019, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Πληροφορικής, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο γνωστικό αντικείμενο ‘’Πληροφορικής με Εξειδίκευση Αναλυτών Πληροφοριακών Συστημάτων’’ [κωδικός θέσης: 10002], στη Βουλή των Ελλήνων.

Περισσότερα
Εκθόθηκαν τα οριστικά αποτελέσμα της 1E/2019

Εκθόθηκαν τα οριστικά αποτελέσμα της 1E/2019

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1Ε/2019 (ΦΕΚ.2/ 01.02.2019, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο γνωστικό αντικείμενο ‘’Νομικής’’ [κωδικός θέσης: 10001], στη Βουλή των Ελλήνων.

Περισσότερα