Περισσότερα για... "7Ε/2018"

ΑΣΕΠ: Eκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της 7Ε/2018

ΑΣΕΠ: Eκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της 7Ε/2018

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 7Ε/2018 (ΦΕΚ.26/ 14.09.2018, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο γνωστικό αντικείμενο ‘’Πληροφορικής’’ [κωδικός θέσης: 10002] , στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα .

Περισσότερα