Πρόσληψη πτυχιούχων από το ΙΚΥ για το πρόγραμμα Erasmus

Πρόσληψη πτυχιούχων από το ΙΚΥ για το πρόγραμμα Erasmus

3 Ιανουαρίου 2019 0 σχόλια

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου με πτυχιούχους στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ που διαχειρίζεται το ΙΚΥ ως Εθνική Μονάδα.

Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν ιδιοχείρως, ή να αποσταλούν με εταιρεία ταχυμεταφορών, εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας από 31.12.2018 έως και την 15 Ιανουαρίου 2019, μεταξύ των ωρών 07:30-15:30 στη διεύθυνση:

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Τμήμα Διοίκησης
Διεύθυνση Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41
1ος όροφος
14234 Νέα Ιωνία, Αττική
με την εξής ένδειξη:

«Υποβολή Πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου (αναφορά κωδικού θέσης π.χ. ΕR. 1) στο πλαίσιο έργου του Προγράμματος Erasmus+»

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο των προτάσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται

Επισημαίνεται ότι οι άρρενες ενδιαφερόμενοι που θα επιλεγούν, θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά πριν την υπογραφή της σύμβασης αντίστοιχο δικαιολογητικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αντίστοιχο δικαιολογητικό νόμιμης απαλλαγής από αυτές.

Προτάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα ή με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου, αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να δείτε την προκήρυξη. https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%94%CE%93%CE%934653%CE%A0%CE%A3-2%CE%93%CE%98?inline=true

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<