4  νέες θέσεις εργασίας στο ΔΕΔΔΗΕ Ηρακλείου

4 νέες θέσεις εργασίας στο ΔΕΔΔΗΕ Ηρακλείου

7 Δεκεμβρίου 2015

Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4)
ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της
Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών – Περιοχή Ηρακλείου για τις
ανάγκες αυτής (ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ/ΕΔΡΑ – ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ
ΜΟΙΡΩΝ – ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ –
ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ) που εδρεύει στο Ηράκλειο
Κρήτης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, τόπο
απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού
ατόμων:

4 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων – Υπογείων Δικτύων

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη
διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
14, ΤΣΑΛΙΚΑΚΙ, Τ.Κ. 714 14 – ΗΡΑΚΛΕΙΟ, υπόψη κυρίου
ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (τηλ. επικοινωνίας: 2810-
314700).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το
εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία
που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter


 


ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ VOUCHER ERGASIA


Με την εγγραφή σας στο NewsLetter του  Voucher Ergasia  θα ενημερώνεστε  πρώτοι  για όλα τα νέα στους τομείς ενδιαφέροντος σας!

Marketing by

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<