ΑΣΕΠ: Αρχίζουν, τώρα, οι διορισμοί της 3Κ/2018

ΑΣΕΠ: Αρχίζουν, τώρα, οι διορισμοί της 3Κ/2018

2 Ιουλίου 2019

Με λιτό -αλλά εξαιρετικά σημαντικό για τους άμεσα ενδιαφερόμενους- κείμενο το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης «κυρήσσει» την έναρξη της διαδικασίας διορισμών και τοποθετήσεων των επιτυχόντων της 3Κ/2018.

Το ΦΕΚ αφορά την απόφαση για την κατανομή των θέσεων στις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Με την απόφαση κατανομής διορίζονται εκατόν τριάντα τριών (133) προσληπτέοι τακτικού προσωπικού και προσωπικού ΙΔΑΧ, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων και ογδόντα τεσσάρων (84) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ΙΔΑΧ, κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών), σύμφωνα με τον πίνακες διοριστέων που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1051/Γ΄/10-6-2019 της Προκήρυξης 3Κ/2018 του Α.Σ.Ε.Π (ΦΕΚ.4/τ. προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π./2-2-2018) κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του ν.4368/2016.

Η απόφαση έρχεται μετά και την εξαίρεση διορισμού από το προεκλογικό πάγωμα και την έκδοση των οριστικών αποτελέσμάτων του ΑΣΕΠ για την 3Κ/2018 προκήρυξη που αφορούσε την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής σε ΟΤΑ α΄βαθμού και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών). Η απόφαση διορισμού επικαλείται τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν. 4604/2019 που προβλέπει την εξαίρεση από το προεκλογικό πάγωμα.

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter


 


ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ VOUCHER ERGASIA


Με την εγγραφή σας στο NewsLetter του  Voucher Ergasia  θα ενημερώνεστε  πρώτοι  για όλα τα νέα στους τομείς ενδιαφέροντος σας!

Marketing by

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<