Έρχονται 55 προσλήσεις στη Σχολή Ευελπίδων

Έρχονται 55 προσλήσεις στη Σχολή Ευελπίδων

22 Οκτωβρίου 2019

Nέες προσλήψεις ανακοινώθηκαν στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, μέσα από προκήρυξη που δημοσιεύτηκε. Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν μια θέση, ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται στο κείμενο της προκήρυξης.

Ειδικότερα:

Το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της ΣΣΕ προκηρύσσει 55 Θέσεις Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (ΕΠΣ), κατηγορίας Ειδικών Επιστημόνων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους ή μερικής απασχόλησης, για τη διεξαγωγή Διδακτικού – Ερευνητικού έργου, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020.

ΤΟΜΕΑΣ 1: Θεωρητικές επιστήμες

ΤΟΜΕΑΣ 2: Φυσικές Επιστήμες και Εφαρμογές

ΤΟΜΕΑΣ 3: Μαθηματικές επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού

ΤΟΜΕΑΣ 4: Φυσική και Πολιτισμική Αγωγή

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

1. Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, το αργότερο μέχρι την 30 Οκτ 2019 και ώρα 12:00 π.μ..

2.. Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν εμπρόθεσμα με την αίτηση των υποψηφίων. Υποψήφιοι/ες, των οποίων τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή μη επικυρωμένα, όπου απαιτείται, θα αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής και δεν θα υπάρξει ξεχωριστή ειδοποίηση από την Υπηρεσία.

 

3. Η αίτηση και όλα τα στοιχεία των φακέλων των υποψηφιοτήτων των ενδιαφερομένων θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Υποβολής της ΣΣΕ.

4. Ιδιαιτέρως, επισημαίνεται ότι, προς διευκόλυνση των Επιτροπών Εκλογής, η απαιτούμενη ηλεκτρονική εκδοχή των Βιογραφικών Σημειωμάτων (CV) των υποψηφίων πρέπει απαραιτήτως να υποβάλλεται σε ανοικτή μορφή (πχ .doc, .docx ή .odt).»

5. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία της Κοσμητείας του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Σ.Σ.Ε., κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 14:00 ώρα, και στα τηλέφωνα: 210-890-4217 και 2108904257-58.

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter


 


ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ VOUCHER ERGASIA


Με την εγγραφή σας στο NewsLetter του  Voucher Ergasia  θα ενημερώνεστε  πρώτοι  για όλα τα νέα στους τομείς ενδιαφέροντος σας!

Marketing by

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<