Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας: Τι πρέπει να προσέξουν οι ωφελούμενοι, τα επόμενα βήματα

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας: Τι πρέπει να προσέξουν οι ωφελούμενοι, τα επόμενα βήματα

16 Σεπτεμβρίου 2018 0 σχόλια

Γνωστοποιήθηκε ο προσωρινός πίνακας των ανέργων για το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας και τo Voucher Ergasia αφού πρώτα αποκωδικοποίησε τα λεπτά σημεία της πρόσκλησης, σας παρουσιάζει τα επόμενα βήματα.

Θυμίζουμε ότι εκτός της έκδοσης του προσωρινού πίνακα επιτυχόντων, γνωστοποιήθηκαν οι πίνακες επιλαχόντων και αποκλειόμενων.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Ενστάσεις μέσα σε 3 ημέρες

Μετά την κατάρτιση του προσωρινού πίνακα, όσοι άνεργοι πιστεύουν ότι αδικήθηκαν, είχαν το δικαίωμα να κάνουν μία και μόνο ένσταση, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 3 εργάσιμων ημερών (έληξε την Πέμπτη) προς το ΔΣ του ΟΑΕΔ (πατήστε εδώ για να δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα).

Πιο αναλυτικά:

> Ενστάσεις υποβάλλονται έως και την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τους πιστοποιημένους χρήστες της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης
> Οι ενιστάμενοι κατά των πινάκων του ΟΑΕΔ υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως ή δια νομίμων αντιπροσώπων (με εξουσιοδότηση) στο αρμόδιο ΚΠΑ2, προκειμένου να επισυναφθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους των ΚΠΑ2 στην ηλεκτρονική ένστασή τους, συνοδευόμενα από τυχόν σημειώσεις της αρμόδιας υπηρεσίας

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την ηλεκτρονική τους αίτηση και τη μοριοδότησή τους με τους ακόλουθους τρόπους:

> Από το Μητρώο τους μέσω του e-Services IIS στην καρτέλα της αντίστοιχης αίτησής τους
> Από τους πίνακες κατάταξης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους και σε περίπτωση αποκλεισμού τους, για το λόγο που αποκλείστηκαν, από τον Πίνακα Αποκλειομένων (δείτε εδώ τα μόρια).

Προσοχή: Ενστάσεις που υποβάλλονται με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται ρητά στην πρόσκληση, δεν εξετάζονται.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να δείτε ολόκληρη την προκήρυξη και όλες τις λεπτομέρειες αυτής.

Έκδοση αποτελεσμάτων εντός 10 εργάσιμων ημερών

Κατόπιν εξέτασης όλων των ενστάσεων από το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, θα εγκριθεί ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων, ο οποίος αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Ο.Α.Ε.Δ. και ανακοινώνεται η έκδοσή του. Αυτός αναμένεται τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτώβρη.

Εκτός από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, ο ΟΑΕΔ θα καταρτίσει και 2 άλλους πίνακες:

α) Πίνακα κατάταξης επιτυχόντων ανά Δήμο και ειδικότητα

β) Πίνακα κατάταξης επιλαχόντων ανά Δήμο, ειδικότητα και επιλογή με βάση τη δηλωθείσα προτίμηση.

Προσοχή: Οι άνεργοι, που περιλαμβάνονται στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων θα πρέπει να είναι ακόμα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία που ο ΟΑΕΔ θα τους υποδείξει που εργαστούν.

Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν οι άνεργοι που έκαναν αίτηση στο πρόγραμμα της Κοινωφελούς Εργασίας, να μην ξεχάσουν να ανανεώνουν το δελτίο ανεργίας τους για όλο το διάστημα που μεσολαβεί από τη λήξη των αιτήσεων, μέχρι την ανάρτηση των αποτελεσμάτων και την πρώτη συμβουλευτική συνεδρία στον ΟΑΕΔ η οποία και θα τους υποδείξει στον Δήμο που θα εργαστούν.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να δείτε όλες τις ειδήσεις που αφορούν το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας.

Μετά την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, οι αρμόδιοι υπάλληλοι των ΚΠΑ2, όπου είναι εγγεγραμμένοι οι άνεργοι, θα καλέσουν όσους έχουν επιλεγεί προς τοποθέτηση, με κάθε πρόσφορο μέσο όπως ηλεκτρονική αλληλογραφία, έγγραφη πρόσκληση καθώς και τηλεφωνική επικοινωνία, προκειμένου να υποδειχθούν στους Δήμους.

Προθεσμία 30 ημερών αν δεν καταφέρει να σας ειδοποιήσει ο ΟΑΕΔ

Στις περιπτώσεις, που δεν καθίσταται δυνατή η επικοινωνία των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΠΑ2) με τους επιτυχόντες ωφελούμενους, οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να εμφανιστούν από μόνοι τους στα ΚΠΑ2 όπου είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων. Στην περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία των τριάντα (30) εργάσιμων ημερών αυτοδίκαια οι επιτυχόντες αποκλείονται από τον Οριστικό Πίνακα και στη συνέχεια οι αρμόδιοι υπάλληλοι ενημερώνουν το Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ, για τη μη προσέλευση των ωφελουμένων και προχωρούν στην υπόδειξη των επιλαχόντων βάσει του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, η οποία ακολουθήθηκε για τους επιτυχόντες ωφελούμενους του οριστικού πίνακα κατάταξης.

Κατάρτιση ανέργων

Οι επιτυχόντες του προγράμματος μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 2 επιλογές:

✔ 1η επιλογή: Εργασία στο Δήμο 5 ημέρες ανά εβδομάδα
✔ 2η επιλογή: Εργασία στο Δήμο 4 ημέρες ανά εβδομάδα και 1 ημέρα ανά εβδομάδα κατάρτιση και δωρεάν απόκτηση πιστοποιητικού δεξιοτήτων, ώστε οι άνεργοι επιτυχόντες του προγράμματος να βελτιώσουν τα προσόντα τους για την αγορά εργασίας!

Η Δράση της Κατάρτισης είναι προαιρετική. Αρχίζει μετά το δεύτερο μήνα υλοποίησης του προγράμματος.

Το Πρόγραμμα Κατάρτισης αναφέρεται στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι διάρκειας 120 ωρών και περιλαμβάνει τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές, προχωρημένες. Στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος κατάρτισης οι ωφελούμενοι θα παρακολουθήσουν και κύκλο σεμιναρίου µε θέμα «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα». Η κατάρτιση επίσης περιλαμβάνει και άλλες ενότητες χρήσιμες για την Αγορά Εργασίας.

Οι Ωφελούμενοι που θα επιλέξουν να το παρακολουθήσουν, θα συμμετάσχουν, μετά το πέρας του, σε εξετάσεις πιστοποίησης στις γνώσεις και δεξιότητες Πληροφορικής. Το πρόγραμμα δεν απαιτεί υποχρεωτικά την επιτυχία του ανέργου σε αυτές τις εξετάσεις, αλλά του δίνει την δυνατότητα, αν επιτύχει, να αποκτήσει επικαιροποιημένο δίπλωμα Υπολογιστών το οποίο θα μπορεί να το χρησιμοποιεί από εδώ και στο εξής σε όλες τις προκηρύξεις.

Εφόσον οι Ωφελούμενοι επιλέξουν να παρακολουθήσουν το παραπάνω εκπαιδευτικό πρόγραμμα, η κατάρτιση/επιμόρφωση θα πραγματοποιείται την τελευταία ημέρα κάθε εβδομάδας. Συνεπώς, οι Ωφελούμενοι που θα συμμετάσχουν στη Δράση της Κατάρτισης, θα απασχολούνται τέσσερις (4) ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη) στο ωράριο του Δήμου και θα καταρτίζονται μία (1) ημέρα την εβδομάδα (κάθε Παρασκευή) σε επιλεγμένα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης που συμμετέχουν ως πάροχοι κατάρτισης στην Δράση.

Στην περίπτωση που κάποιος Ωφελούμενος δεν επιλέξει να παρακολουθήσει το παραπάνω πρόγραμμα Κατάρτισης, θα εργάζεται και τις πέντε (5) ημέρες της εβδομάδας.

  • Για να μη χάνετε κανένα άρθρο σχετικό με τα θέματα ανεργίας, κάντε like τη Σελίδα μας στο Facebook και θα ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα προγράμματα και τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας!

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<