Κοινωφελής: Οι 811 θέσεις στο υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής

Κοινωφελής: Οι 811 θέσεις στο υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής

17 Οκτωβρίου 2018

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος -εκτός απροόπτου την Δευτέρα- για την έναρξη υποβολής αιτήσεων για τις 2082 θέσεις κοινωφελούς εργασίας σε περιφερειακές υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης προσφύγων, σε Τοπικά Συντονιστικά Κέντρα Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης και σε δομές προσωρινής υποδοχής ή φιλοξενίας προσφύγων. Υπενθυμίζεται ότι οι επιλεγέντες θα απασχοληθούν για διάστημα οκτώ μηνών, ενώ οι δυνητικά ωφελούμενοι, κατόπιν της πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, θα κληθούν να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στον ΟΑΕΔ, μία αίτηση συμμετοχής για την τοποθέτησή τους στις προκηρυσσόμενες θέσεις για μία ειδικότητα, επιλέγοντας από μία μέχρι τρεις υπηρεσίες τοποθέτησης ή/και επιβλέποντες φορείς, όπως προβλέπει η πρόσκληση.

Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων για ελλιπή στοιχεία – δικαιολογητικά, έστω και συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά, επιτρέπεται με νέες αιτήσεις μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, η οποία θα ορίζεται από την πρόσκληση του ΟΑΕΔ. Οι νέες αιτήσεις αντικαθιστούν τις προηγούμενες οι οποίες ακυρώνονται. Κατά των πινάκων με τα προσωρινά αποτελέσματα που αναρτά ο ΟΑΕΔ επιτρέπεται η υποβολή, με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο, ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών προς το ΔΣ του ΟΑΕΔ η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των πινάκων. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων. Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων από το ΔΣ του ΟΑΕΔ εντός 10 εργάσιμων ημερών εγκρίνεται ο οριστικός πίνακας κατάταξης ανέργων, ο οποίος περιλαμβάνει τον οριστικό πίνακα επιτυχόντων, τον οριστικό πίνακα επιλαχόντων και τον οριστικό πίνακα αποκλειομένων.

Οι άνεργοι που θα περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους στους επιβλέποντες φορείς. Όσοι από την επόμενη ημέρα της προθεσμίας λήξης υποβολής των αιτήσεών τους απώλεσαν προσωρινά την ιδιότητα του ανέργου λόγω απασχόλησης ή ασθένειας και την επανακτούν μέχρι την ημερομηνία υπόδειξής τους στους επιβλέποντες φορείς παραμένουν στον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων με τα ίδια αρχικά κριτήρια κατάταξης.

Οι αμοιβές διαμορφώνονται ως εξής : για ωφελουμένους ηλικίας 25 ετών και άνω το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί σε 19,81 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 495,25 ευρώ μηνιαίως, ενώ για βραδινή απασχόληση ανέρχεται σε 24,76 ευρώ ημερησίως και όχι υψηλότερες από 619 ευρώ μηνιαίως. Αντίστοιχα για τους ωφελουμένους ηλικίας κάτω των 25 ετών το μισθολογικό κόστος ανέρχεται σε 17,27 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 431,75 ευρώ μηνιαίως, ενώ για βραδινή απασχόληση ανέρχεται σε 21,59 ευρώ ημερησίως και όχι υψηλότερες από 539,75 ευρώ μηνιαίως. Για ωφελουμένους που θα απασχοληθούν σε βαριές και ανθυγιεινές εργασίες η αντίστοιχη εισφορά του κλάδου βαρέων καταβάλλεται στον ΕΦΚΑ.

 

To Voucher Ergasia αποκαλύπτει σήμερα την κατανομή των 811 θέσεων στο υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής:

 

Αναλυτικά,

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ   ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ      
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ YE 4
  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕ 1
  ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 12
  ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΕ 10
  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΤΕ 4
  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΠΕ 2
  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΤΕ 2
  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΕ 4
  ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΕ 4
  ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΔΕ 2
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΕ/ΤΕ 4
  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΕ 2
  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΕ 2
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 1
  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΕ 1
  ΒΟΗΘΟΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΕ 1
  ΒΟΗΘΟΙ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΔΕ 1
  ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 2
  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ YE 15
  ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 30
  ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΕ 26
  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΤΕ 2
  ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΠΕ 2
  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΠΕ 4
  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΕ 4
  ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΕ 2
  ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΔΕ 2
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΕ/ΤΕ 6
  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΕ 2
  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΕ 2
  ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ (Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) ΔΕ 2
  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΕ 1
  ΒΟΗΘΟΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΕ 1
  ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΔΕ 1
  ΒΟΗΘΟΙ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΔΕ 1
  ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 6
  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ YE 8
  ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 19
  ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΕ 19
  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΤΕ 3
  ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΔΕ 3
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΕ/ΤΕ 8
  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΕ 3
  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΕ 3
  ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ (Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) ΔΕ 2
  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΕ 1
  ΒΟΗΘΟΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΕ 2
  ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 8
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ      
  ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 7
  ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΕ 7
  ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ (Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) ΔΕ 2
  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΕ 1
  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΕ 2
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 1
  ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΔΕ 1
  ΒΟΗΘΟΙ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΔΕ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ      
  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ YE 8
  ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 24
  ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΕ 15
  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΤΕ 2
  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΠΕ 4
  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΕ 10
  ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΔΕ 5
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΕ/ΤΕ 6
  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΕ 4
  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΕ 4
  ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΔΕ 2
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 2
  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΕ 2
  ΒΟΗΘΟΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΕ 3
  ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΔΕ 1
  ΒΟΗΘΟΙ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΔΕ 2
  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ YE 4
  ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ – ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ ΔΕ 1
  ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 36
  ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΕ 10
  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΤΕ 2
  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΠΕ 5
  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΕ 5
  ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΕ 2
  ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΔΕ 4
  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 1
  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 1
  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΕ 1
  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΕ 1
  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 1
  ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ – ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ ΔΕ 1
  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΕ 1
  ΒΟΗΘΟΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΕ 1
  ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΔΕ 1
  ΒΟΗΘΟΙ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΔΕ 1
  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ YE 35
  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕ 4
  ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 72
  ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΕ 60
  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΠΕ 10
  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΕ 15
  ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΔΕ 5
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΕ/ΤΕ 20
  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΕ 10
  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΕ 15
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 5
  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΕ 2
  ΒΟΗΘΟΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΕ 3
  ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΔΕ 1
  ΒΟΗΘΟΙ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΔΕ 1
  ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 6
  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ YE 12
  ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 14
  ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΕ 8
  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΤΕ 2
  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΠΕ 4
  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΕ 4
  ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΕ 4
  ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΔΕ 2
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΕ/ΤΕ 4
  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΕ 3
  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΕ 3
  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΕ 1
  ΒΟΗΘΟΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΕ 1
  ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΔΕ 1
  ΒΟΗΘΟΙ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΔΕ 1
  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ YE 4
  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕ 4
  ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 5
  ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΕ 2
  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΤΕ 2
  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΠΕ 3
  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΤΕ 2
  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΕ 2
  ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΕ 2
  ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΔΕ 2
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΕ/ΤΕ 2
  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 2
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΕ 2
  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΕ 1
  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΕ 1
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 2
  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΕ 1
  ΒΟΗΘΟΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΕ 1
  ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΔΕ 1
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 811

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter


 


ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ VOUCHER ERGASIA


Με την εγγραφή σας στο NewsLetter του  Voucher Ergasia  θα ενημερώνεστε  πρώτοι  για όλα τα νέα στους τομείς ενδιαφέροντος σας!

Marketing by

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<