Λήγει η προθεσμία για 31 θέσεις στο Παν/μιο Δ. Μακεδονίας

5 Δεκεμβρίου 2019

Μια μέρα περιθώριο έχουν ακόμη όσοι επιθυμούν και ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση για μια εκ των 31 θέσεων στο Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας.

Πρόκειται για τριάντα μία θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες προκηρύσσει το Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών, του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας.

Δικαίωµα συµµετοχής έχουν οι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης σε συναφείς επιστηµονικές περιοχές.

Γνωστικά πεδία: 

Δύο θέσεις

 • ∆ιδακτική της Βιολογίας
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για την Αειφορία

Έξι θέσεις

 • Οργάνωση Θεατρικών Παραστάσεων στην Ελλάδα
 • Οργάνωση Θεατρικών Παραστάσεων στο εξωτερικό
 • Οργάνωση καλλιτεχνικών, τεχνικών και οικονοµικών ζητηµάτων Κρατικών Θεάτρων στην Ελλάδα

Δύο θέσεις

 • ∆ηµιουργική Γραφή και Κριτική
 • ∆ηµιουργική Γραφή και βιωµένη εµπειρία

Μιά θέση > Βυζαντινή υµνογραφία και µουσική

Τρεις θέσεις

 • Αρχειακή Έρευνα
 • Θέµατα Προσφύγων και Εθνικισµού

Έξι θέσεις

 • Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρµογές στην Εκπαίδευση
 • Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρµογές στις ∆ιαπροσωπικές θέσεις
 • Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρµογές στο Εργασιακό πλαίσιο

Τέσσερις θέσεις

 • Κοινωνική Ανθρωπολογία
 • Ανθρωπολογία της Μετανάστευσης (Μετανάστες και Πρόσφυγες)
 • Ανθρωπολογία της Εκπαίδευσης
 • Ανθρωπολογία της Υγείας Εθνικισµός και πολιτικές ταυτότητες

Μία θέση > Εκπαιδευτική Πολιτική

Τρεις θέσεις > Ιστορία της Εκπαίδευσης

Τρεις θέσεις

 • Εκπαίδευση, Τεχνολογική Ηγεσία & Ανθρώπινο ∆υναµικό
 • ∆ιδακτική της Πληροφορικής
 • Τ.Π.Ε. και Εκπαίδευση

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση:
   
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα
 3. Αντίγραφο πτυχίου & µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης Αναλυτική βαθµολογία Μ∆Ε
 4. Αντίγραφο μεταπτυχιακής εργασίας
 5. Αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσοµάθειας Αγγλικών
 6. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας
 7. Προσχέδιο-υπόµνηµα της προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται (ταχυδροµείο ή ταχυµεταφορική µε σφραγίδα) στην διεύθυνση: Γραµµατεία Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών, 2ο χλµ. Εθνικής οδού Φλώρινας – Νίκης, Τ.Κ. 53 100, Φλώρινα.

Στοιχεία επικοινωνίας: 2385055100 και efotiadou@uowm.gr

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter


 


ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ VOUCHER ERGASIA


Με την εγγραφή σας στο NewsLetter του  Voucher Ergasia  θα ενημερώνεστε  πρώτοι  για όλα τα νέα στους τομείς ενδιαφέροντος σας!

Marketing by

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<