Προκήρυξη για δύο θέσεις εργασίας στην Περιφέρεια Κρήτης

Προκήρυξη για δύο θέσεις εργασίας στην Περιφέρεια Κρήτης

14 Μαρτίου 2017

Προκήρυξη για δύο θέσεις εργασίας στην Περιφερειακή Ενότητας Ρεθύμνης της Περιφέρειας Κρήτης.

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης της Περιφέρειας Κρήτης.

Οι θέσεις αφορούν ένα άτομο με ειδικότητα ΠΕ Κτηνίατρου και ένα άτομο με ειδικότητα ΤΕ Τεχνολόγου Ζωικής Παραγωγής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ, Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού, Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, Τ.Κ. 74100 Ρέθυμνο, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού – Μισθοδοσίας, υπόψιν κας Τρουλλινού Αικατερίνης (τηλ. επικοινωνίας: 28313-40721, 28313-40735).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 15.03.2017 έως 21.03.2017.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να δείτε την προκήρυξη και να διαβάσετε αναλυτικά όλες τις λεπτομέρειες αυτής.

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter


 


ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ VOUCHER ERGASIA


Με την εγγραφή σας στο NewsLetter του  Voucher Ergasia  θα ενημερώνεστε  πρώτοι  για όλα τα νέα στους τομείς ενδιαφέροντος σας!

Marketing by

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<