Προκήρυξη για 326 μόνιμους σε δήμους και δημοτικούς φορείς

Προκήρυξη για 326 μόνιμους σε δήμους και δημοτικούς φορείς

25 Απριλίου 2019

Νέα προκήρυξη για 326 μόνιμους υπαλλήλους σε δήμους και δημοτικούς φορείς αναμένεται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Οι σχετικές εγκριτικές αποφάσεις έχουν υπογραφεί από τα συναρμόδια υπουργεία, αφορούν προσωπικό που θα εργασθεί σε ανταποδοτικές υπηρεσίες (καθαριότητα, ύδρευση-αποχέτευση) και στην ουσία πρόκειται για το δεύτερο «κύμα» προσλήψεων στους δήμους μετά την προκήρυξη 3Κ/2018.

Η προκήρυξη αυτή δρομολογήθηκε αλλά δεν είχε προχωρήσει λόγω της εκκρεμότητας με την 3Κ/2018 και τώρα έρχεται ως δεύτερη «ουρά» η έγκριση για ακόμη 326 κενές οργανικές θέσεις που είναι:

Δήμος Αβδήρων: 7 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, 2 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου

Δήμος Ακτίου Βόνιτσας: 1 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών, 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου

Δήμος Βέροιας: 8 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Δήμος Βύρωνα: 1 ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων, 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων

Δήμος Λοκρών: 2 ΔΕ Ηλεκτρολόγων, 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, 2 ΔΕ Τεχνιτών Ύδρευσης

Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας: 4 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, 7 ΥΕ Οδοκαθαριστών

Δήμος Νέας Προποντίδας: 1 ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, 1 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, 1 Χημικών Μηχανικών, 1 ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος, 5 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, 1 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων, 1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων

Δήμος Παρανεστίου: 1 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών

Δήμος Προσοτσανης: 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων, 2 ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων

Δήμος Σφακίων: 1 ΔΕ Χειριστών Η/Υ, 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου

Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας: 1 ΠΕ Γεωλόγων, 3 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, 5 ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, 1 ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας, 4 ΠΕ Χημικών Μηχανικών, 3 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, 4 ΠΕ Περιβαντολόγων, 1 ΠΕ Χημικών, 3 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, 1 ΤΕ Ηλεκτρονικών, 2 ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών, 1 ΤΕ Νοσηλευτών, 3 ΤΕ Μηχανικών Έργων Υποδομής, 2 ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης-Αποχέτευσης Ελασσόνας: 1 ΠΕ Οικονομολόγων, 1 Πολιτικών Μηχανικών, 1 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, 1 ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, 1 ΤΕ Λογιστών, 1 ΤΕ Διοίκησης Διαχείρισης Εργων, 1 ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Εργου, 1 ΔΕ Διοικητικός Πληροφορικής, 2 ΔΕ Καταμετρητών-Υδρομετρητών, 3 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών, 1 ΔΕ Διοικητικών, 1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών, 1 ΔΕ Αποθηκάριων, 2 ΥΕ Εργατών Ύδρευσης, 1 ΥΕ Βοηθών-Εργατών Γενικών Καθηκόντων

Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης Αποχέτευσης Θάσου: 1 ΠΕ Χημικών Μηχανικών, 1 ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος, 1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, 1 ΔΕ Διοικητικών Λογιστικών

Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης Αποχέτευσης Καρδίτσας:1 ΠΕ Χημικών Μηχανικών, 1 ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, 1 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, 2 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, 1 ΠΕ Οικονομολόγων, 2 Τεχνολόγων Μηχανικών, 1 ΤΕ Τεχνολόγων Δημόσιας Υγείας, 3 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, 5 ΔΕ Υδραυλικών, 4 ΔΕ Καταμετρητών, 2 ΔΕ Οδηγών, 2 ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου, 10 ΥΕ Εργατών.

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Κιλκίς: 2 ΠΕ Πληροφορικής, 1 ΠΕ Ηλεκτρολόγων, 2 ΠΕ Οικονομολόγων, 1 ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος, 2 ΠΕ Μηχανολόγων, 1 ΤΕ Διοικητικών, 4 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών, 5 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών-Υδρονομέων, 1 ΔΕ Αποθηκάριων, 1 ΔΕ Βοηθών Χημικών, 4 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Κομοτηνής: 1 ΠΕ Οικονομικού, 1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, 1 ΠΕ Περιβάλλοντος-Χημικών, 1 ΠΕ Μηχανικών Τοπογράφων, 1 ΠΕ Πληροφορικής, 1 ΤΕ Λογιστικής, 1 ΤΕ Γεωπληροφορικής Τοπογραφίας, 1 ΤΕ Διοικητικών-Διοίκησης Επιχειρήσεων, 1 ΤΕ Πληροφορικής, 3 ΔΕ Οδηγών, 2 ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρολόγων, 2 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, 4 ΔΕ Τεχνικών Υδραυλικών, 10 ΥΕ Εργατών

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης: 1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Εργων, 1 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών

Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης Αποχέτευσης Πατρών: 4 ΠΕ Διοικητικών-Οικονομικών, 8 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, 1 ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, 8 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, 2 ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, 1 ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος, 1 ΠΕ Χημικών, 2 ΠΕ Χημικών Μηχανικών, 1 ΠΕ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, 4 ΤΕ Τεχν. Πολιτικών Μηχανικών, 1 ΤΕ Τεχν. Τοπογράφων Μηχανικών, 4 ΤΕ Τεχν.Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, 1 ΤΕ Τεχν.Μηχανολόγων Μηχανικών, 2 ΤΕ Τεχν. Μηχανικών, Περιβάλλοντος & Αντιρρύπανσης, 2 ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, 2 ΤΕ Υγειονολόγων-Τεχνολόγων Τροφίμων Δημόσιας Υγείας, 1 ΔΕ Δημοσιογράφων, 8 ΔΕ Διοικητικών, 14 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών, 2 ΔΕ Χειριστών Αποφρακτικών, 8 ΔΕ Ηλεκτρολόγων, 2 ΔΕ Μηχανουργών, 2 ΔΕ Οδηγών, 2 ΔΕ Παρασκευαστών, 4 ΔΕ Τεχνιτών-Καταμετρητών και 14 ΥΕ Εργατών.

Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης-Αποχέτευσης Πρέβεζας: 1 ΠΕ Χημικών Μηχανικών, 2 ΔΕ Τεχνικών Υδραυλικών, 1 Δε Οδηγών, 1 ΥΕ Βοηθών Εργατών Γενικών Καθηκόντων

Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου Χανίων: 1 ΠΕ Οικονομολόγων, 1 ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, 1 ΔΕ Εργοδηγών, 4 ΔΕ Διοικητικών, 2 ΔΕ Ηλεκτρολόγων, 1 ΔΕ Οδηγών, 1 ΥΕ Βοηθών Τεχνιτών Υδραυλικών, 2 ΥΕ Βοηθών Τεχνιτών Οχημάτων και 2 ΥΕ Εργατών.

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter


 


ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ VOUCHER ERGASIA


Με την εγγραφή σας στο NewsLetter του  Voucher Ergasia  θα ενημερώνεστε  πρώτοι  για όλα τα νέα στους τομείς ενδιαφέροντος σας!

Marketing by

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<