Προσλήψεις 20 ατόμων στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Προσλήψεις 20 ατόμων στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

12 Σεπτεμβρίου 2018 0 σχόλια

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Ιωάννης Κασσαβός, ο Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης & Εξυπηρέτησης του Πολίτη κ. Δημήτριος Γιαννακόπουλος και το Τμήμα Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας, σας ενημερώνουν για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου που εδρεύει στην Αθήνα Νομού Αττικής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών/Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας – Κεντρικό πρωτόκολλο, Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Αθήνα, απευθύνοντάς της στο Τμήμα Α΄ Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικού υπ’ όψιν κ. Π. Σούντα τηλ. επικοινωνίας: 210 529-4979.

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι 14/9.

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

Τα δεδομένα σας ειναι ασφαλήΔεν μοιραζόμαστε με κανέναν τα στοιχεία σας