Θέσεις Mηχανικού και Manufacturing Specialist στην Creta Farm (Ρέθυμνο)

Θέσεις Mηχανικού και Manufacturing Specialist στην Creta Farm (Ρέθυμνο)

19 Μαΐου 2017

Εδώ και 30 χρόνια, όλοι εμείς στην Creta Farms με πάθος για τη δουλειά μας  & αγάπη για την εταιρία έχουμε ένα κοινό όραμά να βοηθούμε τον κόσμο να ζει και να τρέφεται καλύτερα, προσφέροντας προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας και απαράμιλλης νοστιμιάς. Με τον τρόπο αυτό ωθούμε την Creta Farms σε μία δυναμικά ανοδική πορεία η οποία ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα και αισθανόμαστε υπερήφανοι που η ισχυρή παρουσία και οι συνεργασίες της στις διεθνείς αγορές ενισχύουν το προφίλ της ελληνικής επιχειρηματικότητας παγκοσμίως. Η CRETA FARMS μία από τις δυναμικότερες Εταιρείες στο χώρο των αλλαντικών, ζητά να προσλάβει:

Manufacturing Specialist, (CODE: MS _052017), στις εγκαταστάσεις μας στο Ρέθυμνο

 Ο  Manufacturing Specialist  είναι υπεύθυνος για την διεξαγωγή των οικονομικών αναλύσεων  διοίκησης και οργάνωσης  των Παραγωγικών Τμημάτων του Ομίλου.

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Συμμέτοχη και ευθύνη στο μηνιαίο κλείσιμο των οικονομικών αποτελεσμάτων σε επίπεδο COGS
 • Εκτέλεση της διαδικασίας κοστολόγησης ανά μήνα αναφορικά με το κόστος παράγωγης ,εξασφαλίζοντας τη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.
 • Παρακολούθηση πρότυπου και πραγματικού κόστους για επικαιροποίηση και διαχείριση συστήματος SAP σε επίπεδο ΒΟΜ και φασεολογιών
 • Συλλογή και καταγραφή  πληροφοριών κόστους/δαπανών,  συντήρηση  βάσης δεδομένων.
 • Καταγραφή σχεδιασμός και παρακολούθηση σταθερών & μεταβλητών δαπανών Παραγωγής
 • Προετοιμασία και εμπλουτισμός μηνιαίου Reporting και ad hoc αναλύσεων σε επίπεδο COGS. Ενδελεχής σχολιασμός και ανάλυση των δαπανών κατά τον προϋπολογισμό και τις τελευταίες προβλέψεις
 • Ευθύνη για τη μηνιαία παρακολούθηση των Παραγωγικών Εξοικονομήσεων
 • Ευθύνη για τη διαδικασία του Budget και Forecast σε επίπεδο COGS. Προετοιμασία Forecasting Tools σε επίπεδο COGS
 • Εκτέλεση ασκήσεων ανάλυσης κόστους-αποτελεσματικότητας για όλες τις διαστάσεις των παραγομένων SKUS
 • Παρακολούθηση των Manufacturing KPIs σε μηνιαία βάση

Απαραίτητα Προσόντα :

 • Κάτοχος Πτυχίου Χημικού Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Παράγωγης .
 • Μεταπτυχιακό ή εξειδίκευση Διοίκησης Επιχειρήσεων (MBA) /Οικονομικά θα θεωρηθεί ιδιαίτερο προσόν
 • 3-4 έτη σχετική εργασιακή εμπειρία σε Βιομηχανία , στον κλάδο των τροφίμων ή καταναλωτικών προϊόντων
 • Κατανόηση γενικών λογιστικών αρχών
 • Εξαιρετικά ισχυρές δεξιότητες πληροφορικών συστημάτων (MS Office proficiency), ιδιαίτερα προηγμένες αναλυτικές τεχνικές και  χειρισμός SAP  θα αξιολογηθεί ως ιδιαίτερο προσόν
 • Εξαιρετικές αναλυτικές δεξιότητες με προσοχή στη λεπτομέρεια και δέσμευση στο αποτέλεσμα
 • Ισχυρές δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
 • Αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και ακεραιότητα με δυνατότητα χειρισμού εμπιστευτικών πληροφοριών
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και υψηλή εμπιστοσύνη στην εκπόνηση επαγγελματικών σχεδίων. Δυνατότητα ταχύτατης αντίληψης των επιχειρησιακών απαιτήσεων και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος
 • Δυνατότητα επίδειξης της απλοποίησης και αυτοματοποίησης πολύπλοκων διαδικασιών
 • Πνεύμα συνεργασίας ,ομαδικότητας και ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τους ενδιαφερόμενους είναι να  κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή του Ρεθύμνου ή να έχουν τη δυνατότητα μετεγκατάστασης στο Ρέθυμνο.

Η Εταιρεία προσφέρει:

 • Σύγχρονο & δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχή υποστήριξη, ανάπτυξη και εκπαίδευση
 • Προοπτικές εξέλιξης σύμφωνα με ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης

 

Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή  9 Ιουνίου  2017

Κάντε τώρα την αίτηση σας: http://cretafarmforms.applymycv.gr/mainsite/careers.html

Γιατί η μοναδική συνταγή της Επιτυχίας μας είναι οι Άνθρωποι μας !!!
Επισκεφτείτε μας: http://www.cretafarms.gr/

 

Πρακτικό Μηχανικό-Τεχνικο Συντήρησης , (CODE: ENG_052017), στις εγκαταστάσεις μας στο Ρέθυμνο

Ο Πρακτικός Μηχανικός είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο λειτουργιάς της γραμμής παραγωγής, τη συντήρηση των μηχανών και εγκαταστάσεων ,την αποκατάσταση βλαβών και λοιπές μηχανολογικές εργασίες .Η θέση αναφέρεται στον προϊστάμενο συντήρησης.

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Έλεγχος λειτουργίας γραμμών παραγωγής
 • Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των μηχανών παραγωγής
 • Συντήρηση Εγκαταστάσεων

Απαραίτητα Προσόντα :

 • Κάτοχος πτυχίου ΤΕΙ Μηχανολογίας ή πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μηχανολογικής και τεχνικής κατεύθυνσης
 • Άδεια πρακτικού μηχανικού Α’ή Β’ τάξης
 • Τουλάχιστον 1 έτους σχετικής εργασιακής εμπειρίας σε τμήμα Συντήρησης Βιομηχανίας
 • Γνώση και εμπειρία σε πνευματικά-υδραυλικά συστήματα όπως και σε δίκτυα ατμού θα ληφθεί σοβαρά υπόψη
 • Βασική γνώση Αγγλικής γλώσσας, Η/Υ και πληροφορικών συστημάτων
 • Ικανότητα διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων με προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Ισχυρές δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
 • Αίσθημα ευθύνης και ανάληψης πρωτοβουλιών , συνέπεια , προσαρμοστικότητα και ευελιξία. Θέληση για συνεχή μάθηση
 • Πνεύμα συνεργασίας ,ομαδικότητας και ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης.
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες

Απαραίτητη προϋπόθεση για τους ενδιαφερόμενους είναι να κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή Ρεθύμνου ή να έχουν τη δυνατότητα μετεγκατάστασης στο Ρέθυμνο.

Η Εταιρεία προσφέρει:

 • Σύγχρονο & δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχή υποστήριξη, ανάπτυξη και εκπαίδευση
 • Προοπτικές εξέλιξης σύμφωνα με ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης

Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 9 Ιουνίου  2017

Κάντε τώρα την αίτηση σας: http://cretafarmforms.applymycv.gr/mainsite/careers.html

Γιατί η μοναδική συνταγή της Επιτυχίας μας είναι οι Άνθρωποι μας !!!
Επισκεφτείτε μας: http://www.cretafarms.gr/

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter


 


ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ VOUCHER ERGASIA


Με την εγγραφή σας στο NewsLetter του  Voucher Ergasia  θα ενημερώνεστε  πρώτοι  για όλα τα νέα στους τομείς ενδιαφέροντος σας!

Marketing by

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<