Υπουργείο Εργασίας: Προσλήψεις για τις ανάγκες καθαριότητας

Υπουργείο Εργασίας: Προσλήψεις για τις ανάγκες καθαριότητας

17 Νοεμβρίου 2018 0 σχόλια

Το Υπουργείο Εργασίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής.

11 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Σταδίου 29, Τ.Κ. 101 10 -Αθήνα Διεύθυνση Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού & Υπηρεσιών [Υπ’ όψιν κ. Ε. Κούρεντα (τηλ.: 213 1516126) ή κ. Γ. Ευσταθίου (τηλ.:213 1516131)]

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να δείτε την προκήρυξη.

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<