Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα Voucher 18-24

Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα Voucher 18-24

1 Δεκεμβρίου 2017 0 σχόλια

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα Voucher 18-24 που αφορά την κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική στο εμπόριο, διάρκειας 120 ωρών και 260 ωρών πρακτικής άσκησης.

Μέχρι σήμερα (Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου) γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα Voucher 18-24 που αφορά την κατάρτιση, πιστοποίηση, συμβουλευτική και εργασία σε επιχειρήσεις του εμπορίου.

Το πρόγραμμα είναι συνολικής, διάρκειας 120 ωρών θεωρητικής κατάρτισης και 260 ωρών πρακτικής άσκησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Οι αιτήσεις των ανέργων για το πρόγραμμα voucher 18-24, έχουν ανοίξει και πάλι με την έναρξη υποβολής τους Δ’ κύκλου αιτήσεων με στόχο την δημιουργία νέων τμημάτων για την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα του εμπορίου με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής. Μετά την κατάρτιση οι άνεργοι που θα συμμετέχουν, θα εργαστούν σε επιχειρήσεις του εμπορίου με την μορφή της πρακτικής άσκησης και θα πληρωθούν από το εν λόγω πρόγραμμα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ:

1. Αίτηση Συμμετοχής (ζητήστε την από τη γραμματεία του παρόχου)

2. Επικυρωμένο Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών (Πτυχίο, Απολυτήριο κλπ)

3. Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας ατομικό ή /και συζύγου για το Οικονομικό Έτος 2017 (εισοδήματα 2016)

4. Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου

5. Αντίγραφο κάρτας ανεργίας σε ισχύ και τελευταίου αποδεικτικού ανανέωσης.

6. Φωτοτυπία 1ης σελίδας Τραπεζικού λογαριασμού Τράπεζας όπου φαίνεται το ΙΒΑΝ

7. Βιογραφικό Σημείωμα (αν υπάρχει η δυνατότητα με φωτογραφία).

8. Υπεύθυνη Δήλωση (με το παρακάτω κείμενο):

Δηλώνω υπεύθυνα ότι:

α. Τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων
β. Δεν είμαι μαθητής, σπουδαστής ή φοιτητής

9. Ατομικό σχέδιο δράσης (από τον ΟΑΕΔ) με ημερομηνία σύνταξης μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων. Αντί της προσκόμισης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης γίνεται δεκτή και η Βεβαίωση Εξατομικευμένης Παρέμβασης του Ο.Α.Ε.Δ .,

(Να πιστοποιεί ότι ο ωφελούμενος έχει περάσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται και η ημερομηνία διεξαγωγής της (η ημερομηνία διεξαγωγής πρέπει να είναι μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.

Αν επιθυμείτε να κάνετε αίτηση στο εν λόγω πρόγραμμα συμπληρώστε την αίτηση πατώντας εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε και στον πάροχο κατάρτισης του Νομού Ηρακλείου στα τηλέφωνα: 2810.24.00.24 – 2810.313.603.

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

Τα δεδομένα σας ειναι ασφαλήΔεν μοιραζόμαστε με κανέναν τα στοιχεία σας