Κατάρτιση Κοινωφελούς Εργασίας: Αρχίζει τον Σεπτέμβριο, δείτε πότε πρέπει να ολοκληρωθεί

Κατάρτιση Κοινωφελούς Εργασίας: Αρχίζει τον Σεπτέμβριο, δείτε πότε πρέπει να ολοκληρωθεί

15 Αυγούστου 2017 1 σχόλιο

Αρχίζει τον Σεπτέμβριο η Κατάρτιση Κοινωφελούς Εργασίας και πρέπει να ολοκληρωθεί πριν το τέλος του οκταμήνου σύμβασης του ωφελούμενου.

Αναλυτικά όσα γνωστοποίησε η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας:

Ανακοίνωση για Πρόσκληση 3/2017

«Κατάρτιση Ωφελουμένων στο πλαίσιο της Πράξης Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στους Δήμους συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων»

1. Όσοι ωφελούμενοι:

α. έχουν προσληφθεί μέχρι τις 31 Μαΐου 2017

β. έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα της κατάρτισης

και γ. δεν θα ολοκληρώσουν την κατάρτιση εντός του 8μήνου απασχόλησης, τότε σε αυτές τις περιπτώσεις η απασχόλησή τους στις υπηρεσίες που έχουν τοποθετηθεί διακόπτεται για τόσες μέρες όσες υπολείπονται για τη συμπλήρωση των 120 ωρών θεωρητικής κατάρτισης και πάντα εντός των 200 ημερομισθίων.

Για τον υπολογισμό των ημερών αυτών από τον ΠΑΡΟΧΟ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη:

Α. Ο ωφελούμενος με την παλαιότερη χρονικά ημερομηνία πρόσληψης

Β. H λήξη του οχταμήνου του εν λόγω ωφελούμενου

Γ. Ότι υπό κανονικές συνθήκες η κατάρτιση έπρεπε να διεξάγεται μόνο κάθε Παρασκευή

Παράδειγμα: Η κατάρτιση ξεκινάει 1 Σεπτεμβρίου 2017. Η παλαιότερη ημερομηνία πρόσληψης ωφελούμενου που είναι στο τμήμα είναι 3 Απριλίου 2017. Το οχτάμηνο τελειώνει 30 Νοεμβρίου 2017.

Ο Πάροχος για να υπολογίσει τις προαναφερόμενες μέρες πρέπει να ακολουθήσει το παρακάτω σκεπτικό:

Α. κάνει ένα εικονικό προγραμματισμό με κατάρτιση κάθε Παρασκευή μέχρι τη συμπλήρωση των 120 ωρών. Δηλαδή από 1 Σεπτεμβρίου με π.χ εξάωρη κατάρτιση είναι 20 Παρασκευές με τελευταία Παρασκευή την 12η Ιανουαρίου του 2018.

Β. εν συνεχεία ο Πάροχος υπολογίζει πόσες Παρασκευές περισσεύουν μετά τη λήξη του οχταμήνου του παλαιότερου σε πρόσληψη ωφελούμενου μέχρι την εικονική λήξη της κατάρτισης (12/1/2018). Αφού το οχτάμηνο στο παράδειγμά μας λήγει την 30η Νοεμβρίου 2017, περισσεύουν 7 Παρασκευές για την ολοκλήρωση της κατάρτισης.

Γ. Συνεπώς 7 ημέρες πριν τη λήξη του οχταμήνου (δηλαδή στις 21 Νοεμβρίου) ο ωφελούμενος αυτός δεν θα πρέπει να προσέρχεται στην Υπηρεσία του Δήμου στην οποία τοποθετήθηκε.

Στο διάστημα αυτό ο Πάροχος θα μπορεί να κάνει κατάρτιση και άλλες εργάσιμες μέρες πέραν της Παρασκευής μέχρι τη συμπλήρωση των 120 ωρών και για τον ωφελούμενο με παλαιότερη πρόσληψη μέχρι τη συμπλήρωση των 200 ημερομισθίων.

Ωστόσο, επειδή, τα τμήματα των Παρόχων θα αποτελούνται από ωφελούμενους με διαφορετικές ημερομηνίες πρόσληψης και είναι εύλογο να δημιουργηθούν προβλήματα στις ημέρες διεξαγωγής των μαθημάτων δίνεται η δυνατότητα, στο προαναφερόμενο διάστημα των ημερών αυτών να διακόπτεται η απασχόληση και των υπόλοιπων ωφελουμένων που ανήκουν στο ίδιο τμήμα προκειμένου να επιτευχθεί η ομοιομορφία στην παρακολούθηση της θεωρητικής κατάρτισης.

Αυτό σημαίνει ότι οι υπόλοιποι ωφελούμενοι θα συμμετέχουν στην κατάρτιση και άλλες εργάσιμες μέρες πέραν της Παρασκευής και ολοκληρώνοντας την κατάρτισή τους θα συνεχίσουν την απασχόλησή τους στο Δήμο στο πλαίσιο πάντα της συμπλήρωσης των 200 ημερομισθίων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο Πάροχος οφείλει εγγράφως και εγκαίρως να ενημερώσει τους Δήμους για το διάστημα που οι ωφελούμενοι θα κάνουν κατάρτιση και δεν θα προσέρχονται για εργασία, με κοινοποίηση στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΑπΚΟ. Στο Δήμο θα τεκμηριώνει επαρκώς το αίτημά του προσκομίζοντας τα ανάλογα αποδεικτικά.

2. Η τελευταία μισθοδοσία από τους Δήμους θα καταβληθεί με τη λήξη των υπηρεσιών κατάρτισης και πιστοποίησης και εφόσον οι Πάροχοι Κατάρτισης αποστείλουν στους Δήμους τα παρουσιολόγια των ωφελουμένων και επιπλέον υπογεγραμμένη βεβαίωση στην οποία θα διαβεβαιώνουν ότι οι ωφελούμενοι συμμετείχαν στην εξέταση πιστοποίησης.

1 Σχόλιο έως τώρα

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Τα δεδομένα σας ειναι ασφαλήΔεν μοιραζόμαστε με κανέναν τα στοιχεία σας