Τροποποίηση της πρόσκλησης του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα. Tι γίνεται με την κατάρτιση

Τροποποίηση της πρόσκλησης του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα. Tι γίνεται με την κατάρτιση

13 Ιουλίου 2018 0 σχόλια

Τροποποίηση Πρόσκλησης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΘΥΛΑΚΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ – Β’ ΦΑΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ)».

Συγκεκριμένα,μετά το δεύτερο εδάφιο του κεφαλαίου 4.5. του άρθρου 4, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα η υλοποίηση της κατάρτισης δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός της προβλεπόμενης χρονικής διάρκειας της απασχόλησης τότε δύναται η κατάρτιση να υλοποιηθεί και δεύτερη ημέρα μέσα στην εβδομάδα». Απαραίτητη στην περίπτωση αυτή είναι, σύμφωνα με το κεφάλαιο 6 παρ.3.1, της Πρόσκλησης, η προσκόμιση από τον ωφελούμενο «Βεβαίωσης από τον Δήμο ότι απασχολείται στο συγκεκριμένο Δήμο στο πλαίσιο της υπ’αριθμ.16/2017 Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, όπου θα αναφέρεται η ημερομηνία πρόσληψης και η προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης του οχταμήνου».

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<