Τι προβλέπει η τροπολογία για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας αντιπυρικής προστασίας

Τι προβλέπει η τροπολογία για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας αντιπυρικής προστασίας

22 Φεβρουαρίου 2019

Κατατέθηκε η τροπολογία για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας αντιπυρικής προστασίας.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ:

Σύμφωνα με αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις:

Επιτυγχάνεται η εξίσωση της αμοιβής στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα με τον κατώτατο μισθό [από 01.02.2019 ο κατώτατος μισθός για τους υπαλλήλους ορίζεται στα εξακόσια πενήντα (650) ευρώ].

Η αναπροσαρμογή λαμβάνει χώρα αναδρομικά από 1.2.2019, ώστε η εφαρμογή των νέων αμοιβών να συμπέσει χρονικά με την έναρξη ισχύος του νέου κατώτατου μισθού.

Παρέχεται η δυνατότητα κατ’ εξαίρεση επέκτασης της διάρκειας και των προγραμμάτων στα οποία οι ωφελούμενοι απασχολούνται για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας.

Η εξίσωση της αμοιβής στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα με τον κατώτατο μισθό υποδεικνύεται αφενός από την ανάγκη αποζημίωσης των ωφελουμένων για τις υπηρεσίες που παρέχουν και οι οποίες αφορούν το περιβάλλον, τις τοπικές κοινωνίες και τους δήμους και αφετέρου από την υποχρέωση ενός κράτους αλληλεγγύης για υλοποίηση προγραμμάτων καταπολέμησης της ανεργίας με αξιοπρεπείς όρους.

Η δυνατότητα επέκτασης της διάρκειας και των προγραμμάτων κρίνεται απαραίτητη για την πληρέστερη προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, δεδομένης της υψηλής επικινδυνότητας για πυρκαγιές κατά τους θερινούς ιδίως μήνες. Με τον τρόπο αυτό θα δύναται να αντιμετωπίζονται τυχόν έκτακτες και επείγουσες ανάγκες, οι οποίες χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και ανάγονται στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter


 


ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ VOUCHER ERGASIA


Με την εγγραφή σας στο NewsLetter του  Voucher Ergasia  θα ενημερώνεστε  πρώτοι  για όλα τα νέα στους τομείς ενδιαφέροντος σας!

Marketing by

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<