Επιβεβαίωση Voucher Ergasia: Ανοιξαν οι αιτήσεις για τον ΣΤ’ κύκλο του Voucher 18-24

Επιβεβαίωση Voucher Ergasia: Ανοιξαν οι αιτήσεις για τον ΣΤ’ κύκλο του Voucher 18-24

25 Μαΐου 2018 0 σχόλια

Ανοιξαν, όπως σας είχε ενημερώσει πρώτο το Voucher Ergasia, οι αιτήσεις για τον νέο κύκλο του προγράμματος Voucher 18-24 που αφορά την κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική στο εμπόριο, διάρκειας 120 ωρών και 260 ωρών πρακτικής άσκησης.

Το πρόγραμμα είναι συνολικής, διάρκειας 120 ωρών θεωρητικής κατάρτισης και 260 ωρών πρακτικής άσκησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Οι αιτήσεις των ανέργων για το πρόγραμμα voucher 18-24, άνοιξαν με στόχο την δημιουργία νέων τμημάτων για την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα του εμπορίου με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής.

Μετά την κατάρτιση οι άνεργοι που θα συμμετέχουν, θα εργαστούν σε επιχειρήσεις του εμπορίου με την μορφή της πρακτικής άσκησης και θα πληρωθούν από το εν λόγω πρόγραμμα.

Η ημερομηνία υποβολής αρχίζει από 25/05/2018 και λήγει την 20/06/2018 και ώρα 23:59μμ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ:

1. Αίτηση Συμμετοχής (ζητήστε την από τη γραμματεία του παρόχου)

2. Επικυρωμένο Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών (Πτυχίο, Απολυτήριο κλπ)

3. Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας ατομικό ή /και συζύγου για το Οικονομικό Έτος 2017 (εισοδήματα 2016)

4. Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου

5. Αντίγραφο κάρτας ανεργίας σε ισχύ και τελευταίου αποδεικτικού ανανέωσης.

6. Φωτοτυπία 1ης σελίδας Τραπεζικού λογαριασμού Τράπεζας όπου φαίνεται το ΙΒΑΝ

7. Βιογραφικό Σημείωμα (αν υπάρχει η δυνατότητα με φωτογραφία).

8. Υπεύθυνη Δήλωση (με το παρακάτω κείμενο):

Δηλώνω υπεύθυνα ότι:

α. Τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων

β. Δεν είμαι μαθητής, σπουδαστής ή φοιτητής

9. Ατομικό σχέδιο δράσης (από τον ΟΑΕΔ) με ημερομηνία σύνταξης μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων. Αντί της προσκόμισης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης γίνεται δεκτή και η Βεβαίωση Εξατομικευμένης Παρέμβασης του Ο.Α.Ε.Δ .,

(να πιστοποιεί ότι ο ωφελούμενος έχει περάσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται και η ημερομηνία διεξαγωγής της (η ημερομηνία διεξαγωγής πρέπει να είναι μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε και στον πάροχο κατάρτισης του Νομού Ηρακλείου στα τηλέφωνα: 2810.24.00.24 – 2810.313.603.

 

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<