Περισσότερα για... "ΑΣΕΠ"

ΑΣΕΠ: Τα προσωρινά αποτελέσματα για το υπ. Δικαιοσύνης

ΑΣΕΠ: Τα προσωρινά αποτελέσματα για το υπ. Δικαιοσύνης

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1Κ/2017 (ΦΕΚ 10/3-3-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων τεσσάρων (404) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας). Επισημαίνεται

Περισσότερα
Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για προσλήψεις τακτικού προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και στο Αρεταίειο Νοσοκομείο

Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για προσλήψεις τακτικού προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και στο Αρεταίειο Νοσοκομείο

Γνωστοποιήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 5Κ/2017 (ΦΕΚ 16/9-5-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, πενήντα τεσσάρων (54) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και στο Αρεταίειο Νοσοκομείο (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων).

Περισσότερα
ΑΣΕΠ: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για την προκήρυξη 13Κ/2017

ΑΣΕΠ: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για την προκήρυξη 13Κ/2017

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση βρίσκεται η προκήρυξη 13Κ/2017, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα τριών (53) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων

Περισσότερα
ΑΣΕΠ: Εκδόθηκε η πρόσκληση για επιλογή 9 μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκε η πρόσκληση για επιλογή 9 μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 4E/2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 32/12-10-2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορά στην επιλογή εννέα (9) μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α΄/2016) και το άρθρο 19 του

Περισσότερα
ΑΣΕΠ: Διαδικασία πρόσληψης επικουρικού προσωπικού

ΑΣΕΠ: Διαδικασία πρόσληψης επικουρικού προσωπικού

Απεστάλησαν στην 4η Υ.ΠΕ, ο αναμορφωμένος πίνακας κατάταξης κατά χρόνο ανεργίας των υποψηφίων, για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, στον ακόλουθο κλάδο/ειδικότητα: ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (κωδ. κλάδου 305) Η επιλογή των προσληπτέων θα γίνει από την αρμόδια Υ.ΠΕ. σύμφωνα με την

Περισσότερα
Βγήκε η προκήρυξη για 335 μόνιμες θέσεις εργασίας στον ΟΑΕΔ

Βγήκε η προκήρυξη για 335 μόνιμες θέσεις εργασίας στον ΟΑΕΔ

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 15Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριακοσίων τριάντα πέντε (335) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού – ΟΑΕΔ (Υπουργείο Εργασίας,

Περισσότερα
Εκτός μοριοδότησης ΑΣΕΠ οι εργαζόμενοι στους δήμους, μέσω κοινωφελούς εργασίας

Εκτός μοριοδότησης ΑΣΕΠ οι εργαζόμενοι στους δήμους, μέσω κοινωφελούς εργασίας

Οι εργαζόμενο, οι οποίοι δουλεύουν εκεί για λίγους μήνες κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας, δεν έχουν δικαίωμα να μοριοδοτηθούν για την προϋπηρεσία τους και να συμμετάσχουν με αυτούς τους όρους, σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Το ίδιο πρόκειται να συμβεί

Περισσότερα
Τα προσωρινά αποτελέσματα για θέσεις στο Υπουργείο Υγείας

Τα προσωρινά αποτελέσματα για θέσεις στο Υπουργείο Υγείας

Eκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 7Κ/2016 (ΦΕΚ 14/30-12-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριακοσίων σαράντα οκτώ (348) θέσεων τακτικού προσωπικού Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.

Περισσότερα
ΑΣΕΠ: Ο πίνακας θέσεων για την νέα προκήρυξη 53 προσλήψεων

ΑΣΕΠ: Ο πίνακας θέσεων για την νέα προκήρυξη 53 προσλήψεων

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 13Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα τριών (53) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Περισσότερα
ΑΣΕΠ: Προσωρινά αποτελέσματα για τις θέσεις σε Υπουργείο Υγείας και Αρεταίειο Νοσοκομείο

ΑΣΕΠ: Προσωρινά αποτελέσματα για τις θέσεις σε Υπουργείο Υγείας και Αρεταίειο Νοσοκομείο

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 5Κ/2017 (ΦΕΚ 16/9-5-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, πενήντα εννέα (59) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και στο Αρεταίειο Νοσοκομείο (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων).

Περισσότερα
19 θέσεις εργασίας στο νοσοκομείο Ρεθύμνου

19 θέσεις εργασίας στο νοσοκομείο Ρεθύμνου

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα εννέα (19) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου και των φορέων του «Κέντρο Ψυχικής Υγείας, Ξενώνας Βραχείας Παραμονής, Ξενώνας Ψυχαργώς και

Περισσότερα
ΑΣΕΠ: Ξεκίνησαν σήμερα οι αιτήσεις για την προκήρυξη 12Κ/2017 (ΔΕΗ)

ΑΣΕΠ: Ξεκίνησαν σήμερα οι αιτήσεις για την προκήρυξη 12Κ/2017 (ΔΕΗ)

Η προκήρυξη 12Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 30/18-9-2017, τ. ΑΣΕΠ) εκδόθηκε και αφορά την πλήρωση με 5 σειρά προτεραιότητας είκοσι έξι (26) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.). Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα

Περισσότερα
ΑΣΕΠ: Οι θέσεις για την νέα προκήρυξη

ΑΣΕΠ: Οι θέσεις για την νέα προκήρυξη

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 4E/2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΑΣΕΠ, που αφορά στην επιλογή εννέα (09) μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) με θητεία πέντε ετών, σύμφωνα με το ν. 4412/2016 και το άρθρο

Περισσότερα
ΑΣΕΠ: Έρχεται η προκήρυξη 13Κ/2017 για 53 νέες μόνιμες προσλήψεις

ΑΣΕΠ: Έρχεται η προκήρυξη 13Κ/2017 για 53 νέες μόνιμες προσλήψεις

Θέμα χρόνου είναι η αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο της νέας προκήρυξης 13Κ/2017 του ΑΣΕΠ σύμφωνα με την οποία θα προσληφθούν 53 μόνιμοι σε 4 φορείς του Δημοσίου. Το ΑΣΕΠ θα εκδώσει μία προκήρυξη για αιτήματα 4 φορέων την ΑΕΜΥ το

Περισσότερα
Η εγκύκλιος για τις προσλήψεις στους δήμους από τους προσωρινούς πίνακες του ΑΣΕΠ

Η εγκύκλιος για τις προσλήψεις στους δήμους από τους προσωρινούς πίνακες του ΑΣΕΠ

Εγκύκλιος με την παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 82 του ν. 4483/2017, προκειμένου να προχωρήσουν οι ΟΤΑ σε προλήψεις προσωπικού από επιτυχόντες του ΑΣΕΠ, ακόμα και αν δεν συμπεριλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων, οι οποίοι ωστόσο εργάζονται και

Περισσότερα
ΑΣΕΠ: Οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 4Κ/2017 (πίνακες)

ΑΣΕΠ: Οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 4Κ/2017 (πίνακες)

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 4Κ/2017 (ΦΕΚ 13/31-3-2017 τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα (70) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.). Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση

Περισσότερα
ΟΣΕ: Τα προσωρινά αποτελέσματα για μόνιμες προσλήψεις από το ΑΣΕΠ

ΟΣΕ: Τα προσωρινά αποτελέσματα για μόνιμες προσλήψεις από το ΑΣΕΠ

Eκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 3Κ/2017 (ΦΕΚ 11/3-3-2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι δύο (22) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. (ΟΣΕ Α.Ε.). Η

Περισσότερα
ΑΣΕΠ: Τα αποτελέσματα για 70 μόνιμες θέσεις στην ΕΥΑΘ

ΑΣΕΠ: Τα αποτελέσματα για 70 μόνιμες θέσεις στην ΕΥΑΘ

Εκδόθηκαν απο το ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 4Κ/2017 (ΦΕΚ 13/31-3-2017 τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα (70) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης

Περισσότερα
ΑΣΕΠ: Προκήρυξη θέσεων στη ΔΕΗ

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη θέσεων στη ΔΕΗ

Tο AΣEΠ προκηρυσσει την πληρωση με σειρα προτεραιοτητας εικοσι εξι (26) συνολικα θεσεων με σχεση εργασιας ιδιωτικου δικαιου αοριστου χρονου πανεπιστημιακης και δευτεροβαθμιας εκπαιδευσης στη δημοσια επιχειρηση ηλεκτρισμου α.ε. (ΔΕΗ Α.Ε.) ως κατωτερω: Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), (1) θέση.

Περισσότερα
ΑΣΕΠ: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 26 θέσεις σε τρεις οργανισμούς

ΑΣΕΠ: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 26 θέσεις σε τρεις οργανισμούς

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 3Κ/2017 (ΦΕΚ 11/3-3-2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι έξι (26) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Εθνικό

Περισσότερα
ΑΣΕΠ: Μέχρι την Παρασκευή οι αιτήσεις για 30 θέσεις τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Τράπεζα της Ελλάδος

ΑΣΕΠ: Μέχρι την Παρασκευή οι αιτήσεις για 30 θέσεις τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Τράπεζα της Ελλάδος

Έως αύριο (Παρασκευή 15/09) βρίσκεται σε ισχύ η υποβολή αιτήσεων για την προκήρυξη 11Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 26/4-8-2017/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα (30) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το

Περισσότερα
ΑΣΕΠ: Μέχρι Τετάρτη οι αιτήσεις για την προκήρυξη 10Κ/2017

ΑΣΕΠ: Μέχρι Τετάρτη οι αιτήσεις για την προκήρυξη 10Κ/2017

Μέχρι την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017,μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις για την Προκήρυξη 10Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 27/4-8-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ και ΦΕΚ 28/10-8-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα έξι (76) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου

Περισσότερα
ΑΣΕΠ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την προκήρυξη 11Κ/2017

ΑΣΕΠ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την προκήρυξη 11Κ/2017

Από το ΑΣΕΠ γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 11Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 26/4-8-2017/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα (30) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό

Περισσότερα
Υπόσχεση Τσίπρα για προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ για πτυχιούχους από τα μέσα 2018

Υπόσχεση Τσίπρα για προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ για πτυχιούχους από τα μέσα 2018

Για ένα ανεξάρτητο, αξιοκρατικό και αποτελεσματικό δημόσιο με στόχο «τη μεταμνημονιακή Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας», έκανε λόγο ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας κατά την παρουσίαση της «Εθνικής Στρατηγικής για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση» στο μουσείο Μπενάκη. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, κυρίαρχος

Περισσότερα
ΑΣΕΠ: Αρχίζουν την Πέμπτη οι αιτήσεις για την προκήρυξη 11Κ/2017

ΑΣΕΠ: Αρχίζουν την Πέμπτη οι αιτήσεις για την προκήρυξη 11Κ/2017

Την Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017, ξεκινά η διαδικασία της υποβολής αιτήσεων για την προκήρυξη 11Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 26/4-8-2017/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα (30) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Περισσότερα
ΑΣΕΠ: Τροποποίηση της προκήρυξης για προσλήψεις στον ΑΔΜΗΕ

ΑΣΕΠ: Τροποποίηση της προκήρυξης για προσλήψεις στον ΑΔΜΗΕ

Το ΑΣΕΠ τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 10Κ/2017 προκήρυξη που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ 27/4.8.2017 (τ. ΑΣΕΠ) και αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα έξι (76) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι¬καίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογι¬κής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην

Περισσότερα
Από 29 Αυγούστου οι αιτήσεις για 76 μόνιμους στον ΑΔΜΗΕ

Από 29 Αυγούστου οι αιτήσεις για 76 μόνιμους στον ΑΔΜΗΕ

Εκδόθηκε η 10Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 27/4-8-2017/τ. ΑΣΕΠ και ΦΕΚ 28/10-8-2017/τ. ΑΣΕΠ ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα έξι (76) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη

Περισσότερα
ΑΣΕΠ: 6.649 υποψήφιοι για τις 46 μόνιμες θέσεις στο ΣΔΟΕ

ΑΣΕΠ: 6.649 υποψήφιοι για τις 46 μόνιμες θέσεις στο ΣΔΟΕ

Ο ΑΣΕΠ ανακοίνωσε οτι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 9Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 24/6-7-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ & Συμπληρωματικό ΦΕΚ 25/17-7-2017) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας σαράντα έξι (46) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού

Περισσότερα
Χαμός για την προκήρυξη 8Κ/2017: 36.286 αιτήσεις για 186 θέσεις στα Δικαστήρια!

Χαμός για την προκήρυξη 8Κ/2017: 36.286 αιτήσεις για 186 θέσεις στα Δικαστήρια!

Σχεδόν 40.000 αιτήσεις για 186 θέσεις στα Δικαστήρια έγιναν όπως ενημέρωσε το ΑΣΕΠ, όπερ σημαίνει πως μόλις 1 στους 195 θα καταφέρει να διοριστεί. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 8Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 23/3-7-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την

Περισσότερα
ΑΣΕΠ: Μόνιμες προσλήψεις στον ΑΔΜΗΕ -Δείτε την προκήρυξη 10Κ/2017

ΑΣΕΠ: Μόνιμες προσλήψεις στον ΑΔΜΗΕ -Δείτε την προκήρυξη 10Κ/2017

Εκδόθηκε η προκήρυξη του ΑΣΕΠ 10Κ/2017 για μόνιμες προσλήψεις εβδομήντα έξι (76) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας).

Περισσότερα
ΑΣΕΠ: Εβδομήντα έξι προσλήψεις στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΑΣΕΠ: Εβδομήντα έξι προσλήψεις στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Ο ΑΣΕΠ ανακοινωνει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα έξι (76) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας).

Περισσότερα
ΑΣΕΠ: Από την Τρίτη (08/08) οι αιτήσεις για προσλήψεις σε Τοπικές Ομάδες Υγείας

ΑΣΕΠ: Από την Τρίτη (08/08) οι αιτήσεις για προσλήψεις σε Τοπικές Ομάδες Υγείας

Από 8/8 οι αιτήσεις για 2.868 προσλήψεις στις ΤΟΜΥ. Πρόκειται για συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, διετούς διάρκειας, η οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του 4ετους προγράμματος. Οι προσλήψεις αφορούν σε 956 θέσεις

Περισσότερα
ΑΣΕΠ: Παράταση για τις αιτήσεις στην προκήρυξη 8Κ/2017

ΑΣΕΠ: Παράταση για τις αιτήσεις στην προκήρυξη 8Κ/2017

Ο ΑΣΕΠ έδωσε παράταση της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχές στην προκήρυξη 8Κ/2017.Δεδομένου ότι παρατηρήθηκε μεγάλο ενδιαφέρον υποψηφίων για την προκήρυξη 8Κ/2017 και προκειμένου να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι, ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην Προκήρυξη

Περισσότερα
ΑΣΕΠ: Δείτε την προκήρυξη 11Κ/2017 για τις μόνιμες προσλήψεις στην Τράπεζα Ελλάδος

ΑΣΕΠ: Δείτε την προκήρυξη 11Κ/2017 για τις μόνιμες προσλήψεις στην Τράπεζα Ελλάδος

Εκδόθηκε  η προκήρυξη για μόνιμες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας τριάντα (30) θέσεων Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Τράπεζας της Ελλάδος. Σύμφωνα με την προκήρυξη 11Κ/2017 του ΑΣΕΠ Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο asep.gr αρχίζει στις

Περισσότερα
ΑΣΕΠ: Προκηρύχθηκαν 2.868 θέσεις εργαζομένων που θα στελεχώσουν τις Τοπικές Ομάδες Υγείας

ΑΣΕΠ: Προκηρύχθηκαν 2.868 θέσεις εργαζομένων που θα στελεχώσουν τις Τοπικές Ομάδες Υγείας

Με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, διετούς διάρκειας, η οποία θα μπορεί να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του 4ετους προγράμματος, θα προσληφθούν όσοι θα στελεχώσουν τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.). Ήδη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η

Περισσότερα
Μέχρι την Παρασκευή (04/08) οι αιτήσεις για 186 προσλήψεις στο υπουργείο Δικαιοσύνης

Μέχρι την Παρασκευή (04/08) οι αιτήσεις για 186 προσλήψεις στο υπουργείο Δικαιοσύνης

Εως την Παρασκευή 4 Αυγούστου θα γίνονται δεκτές οι αιτησεις για 186 μόνιμους διοικητικούς στο υπουργείο Δικαιοσύνης, διαφάνειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων (δικαστήρια και δικαστικές υπηρεσίες της χωρας). Θα προσληφθούν 42 άτομα από την κατηγορία ΤΕ Γραμματεων, 123 από την κατηγορία

Περισσότερα
ΑΣΕΠ: Σύντομα έρχεται προκήρυξη για προσλήψεις σε φυλακές

ΑΣΕΠ: Σύντομα έρχεται προκήρυξη για προσλήψεις σε φυλακές

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να γνωστοποιηθεί προκήρυξη του ΑΣΕΠ που θα αφορά 633 μόνιμες προσλήψεις σε φυλακές της χώρας. Η συγκεκριμένη προκήρυξη θα αφορά και την Κρήτη και δη τα Χανιά. Το «πράσινο φως» έχει δοθεί για την κίνηση των

Περισσότερα
Άρχισαν οι αιτήσεις για προσλήψεις κοινωφελούς εργασίας σε δήμους και hotspots

Άρχισαν οι αιτήσεις για προσλήψεις κοινωφελούς εργασίας σε δήμους και hotspots

Εγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ και αναρτήθηκε στους διαδικτυακούς τόπους του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και του ΑΣΕΠ η Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ Νο 9/2017 για την απασχόληση 1.639 ανέργων σε θέσεις πλήρους απασχόλησης, διαφόρων ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, στο

Περισσότερα
Τα προσωρινά αποτελέσματα για προσλήψεις στην ΕΥΑΘ

Τα προσωρινά αποτελέσματα για προσλήψεις στην ΕΥΑΘ

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 4Κ/2017 (ΦΕΚ 13/31-3-2017 τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα (70) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ Α.Ε.).

Περισσότερα
ΑΣΕΠ 2Κ/2017: Βγήκαν οι προσωρινοί πίνακες -Πόσο θα διαρκέσουν οι ενστάσεις

ΑΣΕΠ 2Κ/2017: Βγήκαν οι προσωρινοί πίνακες -Πόσο θα διαρκέσουν οι ενστάσεις

Σήμερα εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματατης Προκήρυξης 2Κ/2017 (ΦΕΚ 5/13-2-2017και ΦΕΚ 8/15-2-2017 τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα έξι (66) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες). Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.

Περισσότερα