Ετικέτα: 2Κ/2023

ΑΣΕΠ 5Ε/2021: Εκδόθηκαν οι προσωρινοί πίνακες

ΑΣΕΠ 2Κ/2023 : Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα – Από 25/05 αρχίζει η υποβολή ενστάσεων

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της  Προκήρυξης 2Κ/2023 (Φ.Ε.Κ. 14/τ. Α.Σ.Ε.Π./17.07.2023) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ ...