Ετικέτα: ΑΣΕΠ – ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΕΠ 5Ε/2021: Εκδόθηκαν οι προσωρινοί πίνακες

ΑΣΕΠ 4Κ/2020: Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα – Αρχίζουν οι ενστάσεις

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 4Κ/2020 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 15/18-5-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πρόσληψη σε προσωποπαγείς ...

ΑΣΕΠ 5Κ/2023: Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για 79 προσλήψεις σε φορείς του Υπουργείου Υγείας

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματατης Προκήρυξης 6Κ/2023 (Φ.Ε.Κ. 54/τ. Α.Σ.Ε.Π./29.12.2023) που αφορά, μεταξύ άλλων, στην πλήρωση τριάντα μίας (31) θέσεων ...

Σελίδα 1 από 36 1 2 36