Ανοικτή επιστολή στο Δήμαρχο Ηρακλείου με καταγγελίες για αντιδημοκρατικές ενέργειες

Ανοικτή επιστολή στο Δήμαρχο Ηρακλείου με καταγγελίες για αντιδημοκρατικές ενέργειες

21 Οκτωβρίου 2020

Με ανοικτή του επιστολή η δημοτική Παράταξη των Ενεργών Πολιτών Ηρακλείου και ο επικεφαλής της Ηλίας Λυγερός καταγγέλλει αντιδημοκρατικές ενέργειες της Δημοτικής αρχής σε βάρος των ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

«Ανοικτή επιστολή στον Δήμαρχο Ηρακλείου 
Αξιότιμε  Κύριε  Δήμαρχε,

Στη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που διεξήχθη στις 06/10/2020 συζητήθηκε η έγκριση των τευχών δημοπράτησης των έργων που αφορούν τις ασφαλτοστρώσεις και τις τσιμεντοστρώσεις στο Δήμο Ηρακλείου.
Ο επικεφαλής της παράταξης «Ηράκλειο Ενεργοί Πολίτες» που είναι μέλος της επιτροπής ανέπτυξε τις απόψεις του τις οποίες μάλιστα κατέθεσε και εγγράφως για να μεταφερθούν αυτούσιες στο κείμενο της απόφασης.  Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι στην απόφαση που αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» δεν υπάρχει το κείμενο της παρέμβασης όπως εστάλη, με συνέπεια να μην τεκμηριώνεται η  ουσία της δικαιολόγησης  ψήφου της παράταξης. 

Η συγκεκριμένη πράξη θυμίζει περιόδους λογοκρισίας και κατευθυνόμενων αποφάσεων και είναι βαθιά αντιδημοκρατική. Πρέπει  να καταδικαστεί δημοσίως, και όσοι έχουν την πολιτική ευθύνη να απολογηθούν.
Με την ευκαιρία αυτή επισημαίνουμε ότι, οι «επαναλήψεις εις το ορθόν», αποφάσεων που έχουν ληφθεί στα όργανα διοίκησης του Δήμου θα πρέπει να αποστέλλονται στα μέλη αυτών των οργάνων. Κατά τη γνώμη μας ο όρος «επουσιώδεις αλλαγές» έχει πολλές διαφορετικές ερμηνείες. Γι’ αυτό για κάθε αλλαγή  θα πρέπει να ενημερώνονται τα μέλη των επιτροπών και των επιχειρήσεων του Δήμου, ώστε να κρίνουν αν οι τροποποιήσεις αυτές των αποφάσεων αφορούν τυπικά σφάλματα που επιδέχονται ανώδυνη διόρθωση . 

Τέλος κύριε Δήμαρχε, θεωρούμε ότι το ζήτημα της δημοκρατικής λειτουργίας που έχει ως βασική αρχή το σεβασμό των διαφορετικών απόψεων δημοτικών παρατάξεων και συμβούλων πρέπει να είναι κύριο θέμα συζήτησης σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία των μελών του», καταλήγει η ανακοίνωση.

Μάλιστα η παράταξη δημοσιοποιεί και τα παρακάτω στοιχεία:

«Ηράκλειο 7/10/2020  
Προς  Οικονομική επιτροπή 
2. Θέματα ασφαλτοστρώσεων και τσιμεντοστρώσεων 
Στην τοποθέτηση  τους   οι Ενεργοί πολίτες  σημείωσαν τα παρακάτω 
Α. η ανάγκη  ασφαλτοστρώσεων  και  τσιμεντοστρώσεων  είναι συνεχής , απαραίτητη,  πρέπει να  σχεδιάζεται και να εκτελείται  με  ποιότητα  ( υλικών και εργασιών ) να είναι σύμφωνη με   τις εθνικές προδιαγραφές  , να  προβλέπονται στις  διακηρύξεις   οι απαιτούμενοι ποιοτικοί έλεγχοι κατασκευής  τόσο κατά την εκτέλεση όσο και κατά την ολοκλήρωση τους. 
Β. Ο  σχεδιασμός  των  δράσεων και  έργων  πρέπει  να  είναι συνολικός  και να  έχει σοβαρές  εγγυήσεις  ολοκλήρωσης  στο  χρόνο  που   αναφέρεται .  Δεν  νοείται  να είναι  ετεροβαρής  και κυρίως να  μην έχει σοβαρές  προϋποθέσεις υλοποίησης . Βλέποντας   τα  ετήσια  τεχνικά  προγράμματα   του Δήμου μας που  κυμαίνονται  στα  46 εκ  και υλοποιούνται  στο 40 %  ( δηλαδή 20 εκ )    και  τα έργα να  απορροφούν  από  5  – 7 εκατ.  ετησίως, αναρωτιόμαστε  αν  οι   προτεινόμενες  δημοπρατήσεις   των  65 εκ . ( 65.472.600 )  και  με   δεσμεύσεις πληρωμών για το 2021   στα 14,2 εκ ,  τι τύχη υλοποίησης  έχουν  και    ποιο  θα είναι το υπόλοιπο  τεχνικό πρόγραμμα ( έργα και προμήθειες ) που θα υλοποιηθεί το 2021  που  θα είναι μειωμένο κατά 40%  σύμφωνα με δηλώσεις του αντιδημάρχου  ;
Γ. Τα τεύχη , οι δηλώσεις και οι κατανομές πληρωμών αναφέρουν διαφορετικούς χρόνους  υλοποίησης των έργων . Οι  τμηματικές πιστώσεις   αναφέρονται σε όλο  το 2023  αποδεικνύοντας ότι το 18μηνο  εκτέλεσης που προβλέπεται στην διακήρυξη  είναι ανεφάρμοστο κάτι  που οδήγησε τον  κ Αναστασάκη  να  τροποποιεί τον χρόνο κατασκευής 
Δ.  Επίσης θα θέλαμε και μια απάντηση . Από ποιες πιστώσεις  θα πληρωθούν τα συνεχιζόμενα  έργα  ,  οι  απαραίτητες  προμήθειες   και εξοπλισμοί  όλων των  άλλων  τμημάτων  και αντιδημαρχιών , τα  νέα έργα που έχετε υποσχεθεί και  η υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος  όταν οι δαπάνες  που  δεσμεύεται είναι μεγαλύτερες  των δυνατοτήτων  που έχετε επιδείξει σε παραγωγή έργου  έξη πλήρη  χρόνια.
Εμείς   θέλομε την  υλοποίηση των έργων  , ψηφίζουμε θετικά  σε αυτές   τις  δημοπρατήσεις  αλλά πρέπει  να  είναι  καθαρό,  ότι η εικόνα των  ατέλειωτων έργων  ( Δερματά, Ιδης κλπ)  ή των  μακροχρόνιων παρατάσεων  σε  περαιώσεις   έργων και της αναποτελεσματικότητας που έχετε  παρουσιάσει μέχρι σήμερα δεν  μπορεί  να  γίνεται πλέον αποδεκτή».

 

Παράλληλα η δημοτική Πράταξη δημοσιοποιησε την – από 14/10/2020 – παρακάτω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου:

 «ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 800

(Αριθμός πρακτικού 39)

Η Οικονομική Επιτροπή Ηρακλείου αποτελούμενη από τα παρόντα τακτικά μέλη της κ.κ. Καναβάκη Μαρία Αντιδήμαρχο ως Πρόεδρο, Βαρδαβά Κωνσταντίνο Αντιπρόεδρο, Αγγελάκη Νικόλαο, Αναστασάκη Ιωάννη, Αρχοντάκη-Καλογεράκη Στυλιανή, Λυγερό Ηλία, Παπαδάκη – Σκαλίδη Ειρήνη και Σισαμάκη Γεώργιο τακτικών μελών.

Απόντων των κ.κ. Αγαπάκη Δημήτρη, Αγριμανάκη Γεωργίου και Ζαμπετάκη Φανουρίου, τακτικών μελών, οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν συμμετείχαν.

Συνήλθε σε συνεδρίαση, διά ζώσης κεκλεισμένων των θυρών στις 06/10/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μμ., σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’55/11-3-2020) και την υπ’αριθ.40/31-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τα μέλη κλήθηκαν νόμιμα με την υπ’αριθμ.91523/02-10-2020 πρόσκληση της κας Προέδρου, παρούσες είναι και οι γραμματείς της Επιτροπής υπάλληλοι του Δήμου Σφακιανάκη Μαρία και Κυρέζη Μαρία.

Η Οικονομική Επιτροπή βρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση.

 

Θέμα 38º: «Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου ‘‘Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην 3η Κοινότητα του Δήμου Ηρακλείου’’ Κ.Α. 30-7323.647».

 

H κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το με αριθ.πρωτ.90660/01-10-2020 έγγραφο του Τμήματος Οδοποιίας του Δήμου Ηρακλείου, που έχει ως εξής:

«Σας στέλνομε τη μελέτη του έργου που αναφέρεται στο θέμα και σας γνωρίζομε τα παρακάτω:

 1. Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από την  Δ/νση Συντήρησης και Αυτεπιστασίας του Δήμου.
 2. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 6.696.000,00 ευρώ. Η αξία των εργασιών ανέρχεται σε 5.400.000,00 ευρώ και ο Φ.Π.Α. υπολογίζεται σε 1.296.000,00 ευρώ.
 3. Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται το φρεζάρισμα και η ασφαλτόστρωση δρόμων και αυλών  σχολικών συγκροτημάτων που βρίσκονται στην 3η Κοινότητα του  Δήμου  Ηρακλείου. 
 4. Η χρηματοδότηση του έργου θα είναι από ιδίους πόρους του Δήμου Ηρακλείου
 5. Το έργο θα γίνει από εργοληπτική επιχείρηση, η οποία θα αναδειχθεί ύστερα από ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.4412/2016 (Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ΦΕΚ 147/8-8-2016), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα
 6. Η διαγωνιστική διαδικασία του έργου θα ξεκινήσει το έτος 2020

 

Κ.Α.

στον Π/Υ

Περιγραφή δράσης

Νομοθεσία

Συνολικό κόστος έργου (ευρώ)

Πίστωση Έτους
2020

 

Πίστωση Έτους
2021

 

Πίστωση Έτους
2022

 

Πίστωση Έτους
2023

Πηγή χρηματ.

30-7323.647

Ασφαλτοστρώσεις Δρόμων στην 3η Κοινότητα του Δ.Η.

Ν.4412/2016

Ν. 4555/2018 «Κλεισθένης)

 

 

6.696.000,00

 

 

5.000,00

 

 

691.000,00

 

 

 

3.000.000,00

 

 

3.000.000,00

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

 

Παρακαλούμε πολύ:

 • Να εγκρίνετε την εκτέλεση του παραπάνω έργου από εργοληπτική επιχείρηση, ύστερα από ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό  σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.4412/2016 (Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ΦΕΚ 147/8-8-2016) όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα.
 • Να  εγκρίνετε  τη χρηματοδότηση του παραπάνω έργου από Ιδίους Πόρους του Δήμου Ηρακλείου.
 • Να εγκρίνετε τη μελέτη και τους όρους Δημοπράτησης του έργου ».

 

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής κατά την οποία η κα Πρόεδρος πρότεινε να γίνει δεκτή η εισήγηση της υπηρεσίας. Το μέλος της Επιτροπής κ.Ηλίας Λυγερός αναφέρει ότι ψηφίζει την εισήγηση της υπηρεσίας, αλλά προέβη σε επισημάνσεις αναφορικά με τον τρόπο σχεδιασμού και εκτέλεσης των έργων ασφαλτοστρώσεων  και  τσιμεντοστρώσεων και επίσης δήλωσε ότι εντόπισε ασυμφωνία σε κάποια  χρονοδιαγράμματα για τις εν λόγω συμβάσεις.

 Στη συνέχεια, το μέλος της Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Τεχνικών ΄Εργων κ.Γιάννης Αναστασάκης ανέφερε ότι συμφωνεί με την παρατήρηση του κ.Λυγερού σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των συμβάσεων, το οποίο δήλωσε ότι και για τις 15 συμβάσεις των έργων ασφαλτοστρώσεων  και  τσιμεντοστρώσεων που συζητούνται σήμερα, τίθεται στους 24 μήνες και όπου υπάρχει σχετική αναφορά για άλλη συμβατική διάρκεια, αυτή θα τροποποιηθεί στους 24 μήνες. 

 •  Τα μέλη της Επιτροπής βρήκαν ότι οι όροι του διαγωνισμού όπως διαμορφώνονται ως προς το χρονοδιάγραμμμα της συμβάσεων κατά τα ανωτέρω, έχουν καλώς και διασφαλίζουν τα συμφέροντα του Δήμου και στη συνέχεια η κα Πρόεδρος παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής αποφάσεως.

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη της:

 1. Το με αριθ.πρωτ.90660/01-10-2020 έγγραφο του Τμήματος Οδοποιίας του Δήμου Ηρακλείου. 
 2. Τη συζήτηση που έγινε, την τοποθέτηση και τις επισημάνσεις του μέλους της Επιτροπής κ. Ηλία Λυγερού και τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4555/2018, του Ν.4623/2019, του Ν.4625/2019, το Ν.4412/2016,  το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55/11-3-2020) και την υπ’αριθ.40/31-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Α.  Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην 3η Κοινότητα του Δήμου Ηρακλείου» από εργοληπτική επιχείρηση, ύστερα από ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.4412/2016 (Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ΦΕΚ 147/8-8-2016) όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα.

Β. Εγκρίνει τη χρηματοδότηση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην 3η Κοινότητα του Δήμου Ηρακλείου»  από Ιδίους Πόρους του Δήμου Ηρακλείου.

Γ. Εγκρίνει τη μελέτη και τους όρους Δημοπράτησης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην 3η Κοινότητα του Δήμου Ηρακλείου» όπως αναφέρονται στο συνημμένο στην παρούσα απόφαση παράρτημα» .

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter


 


ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ VOUCHER ERGASIA


Με την εγγραφή σας στο NewsLetter του  Voucher Ergasia  θα ενημερώνεστε  πρώτοι  για όλα τα νέα στους τομείς ενδιαφέροντος σας!

Marketing by

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<