Στο ΦΕΚ ο νόμος για την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, τα κονδύλια έρευνας και τα πτυχία κολεγίων

Στο ΦΕΚ ο νόμος για την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, τα κονδύλια έρευνας και τα πτυχία κολεγίων

25 Ιανουαρίου 2020

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ A 12 – 24.01.2020 ο νόμος 4653/2020 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων : «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις»

Σημειώνεται ότι στον συγκεκριμένο νόμο περιλαμβάνονται και οι διατάξεις:

Για την αναστολή Πανεπιστημιακών Τμημάτων – Αρθρο 33 – Αναστολή εκπαιδευτικής λειτουργίας νέων Τμημάτων Α.Ε.Ι.

Για τις εκπαιδευτικές εκδρομές των σχολείων – Αρθρο 49 – Τροποποίηση του άρθρου 16 του π.δ. 79/2017 (Α ́ 109)

Για τα πτυχία των Κολεγίων – Αρθρο 50 – Τροποποίηση της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του ν. 4589/2019 Για τις Μεταθέσεις πολύτεκνων εκπαιδευτικών – Αρθρο 55 – Τροποποίηση του π.δ. 50/1996 (Α ́45)

Για την εορτή των Τριών Ιεραρχών – Αρθρο 56– Τροποποίηση του π.δ. 79/2017 (Α ́ 109) Για κυρώσεις διορισμών – αποκλεισμός 3 ετών όσων δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή παραιτούνται – Αρθρο 58 – Τροποποίηση του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α ́ 29)

Για τη διαδικασία τοποθέτησης νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ – Αρθρο 66 – Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Για τους μαθητές της τελευταίας τάξης και τους απόφοιτους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ περιοχών, που πλήττονται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους,  εξαιτίας φυσικών καταστροφών – Αρθρο 68

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter


 


ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ VOUCHER ERGASIA


Με την εγγραφή σας στο NewsLetter του  Voucher Ergasia  θα ενημερώνεστε  πρώτοι  για όλα τα νέα στους τομείς ενδιαφέροντος σας!

Marketing by

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<