Τα 16 άγνωστα επιδόματα που πρέπει να γνωρίζετε

Τα 16 άγνωστα επιδόματα που πρέπει να γνωρίζετε

10 Μαρτίου 2020

Ο διοικητής του ΟΑΕΔ, Σπυρίδων Πρωτοψάλτης, παρουσίασε στην ιστοσελίδα «Παραπολιτικά» τα 16 άγνωστα επιδόματα του ΟΑΕΔ.

Αναλυτικά:

Μια σειρά σηµαντικών επιδοµάτων, βοηθηµάτων και παροχών διαθέτει ο ΟΑΕ∆ για την ενίσχυση και προστασία του εργατικού δυναµικού της χώρας. Αν και οι περισσότεροι γνωρίζουν τον Οργανισµό µόνο για το γνωστό επίδοµα ανεργίας, η εργαλειοθήκη του περιλαµβάνει ένα ευρύ φάσµα πολιτικών που αποσκοπούν στην οικονοµική στήριξη και κάλυψη ασφαλιστικών αναγκών των πολιτών.

Μεταξύ αυτών, οι 16 κυριότερες παροχές:

î Επίδοµα ανεργίας: Το βασικό µηνιαίο επίδοµα ανεργίας ανέρχεται στα 399,25 ευρώ για διάστηµα από 80 έως 300 ηµέρες, συν τις ενισχύσεις εορτών. Για κάθε προστατευόµενο µέλος της οικογένειας προσαυξάνεται κατά 10%.

î Επίδοµα µακροχρόνιας ανεργίας: Όσοι έχουν εξαντλήσει το 12µηνο επίδοµα ανεργίας, δικαιούνται για άλλους 12 µήνες το µηνιαίο επίδοµα µακροχρόνια ανέργων, που ανέρχεται στα 200 ευρώ. Ισχύουν εισοδηµατικά κριτήρια.

î Βοήθηµα ανεργίας ελεύθερων επαγγελµατιών, ασφαλισµένων του ΕΦΚΑ (τ. ΟΑΕΕ, τ. ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, τ. ΕΤΑΑ): Το βοήθηµα είναι 360 ευρώ τον µήνα, για 3 έως 9 µήνες, ανάλογα µε τα έτη ασφάλισης. Ισχύουν εισοδηµατικά κριτήρια.

î Ειδικό εποχικό βοήθηµα: Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήµατος κυµαίνεται από 508 έως 1.016 ευρώ και καταβάλλεται εφάπαξ στο τρίµηνο Σεπτεµβρίου-Νοεµβρίου κάθε έτους.

î Ειδικό βοήθηµα τρίµηνης παραµονής στο Μητρώο Ανέργων, Επίσχεσης Εργασίας και Αποφυλακισµένων: Οσοι συµπληρώσουν 3 µήνες εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕ∆ και έχουν δουλέψει τουλάχιστον 60 ηµέρες το προηγούµενο έτος δικαιούνται 239,55 ευρώ. ∆ικαιούχοι είναι επίσης όσοι βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας και το βοήθηµα ανέρχεται σε 319,40 ευρώ. Οι αποφυλακισµένοι δικαιούνται βοήθηµα έως 239,55 ευρώ, αλλά δίνεται 3 φορές στο ίδιο ηµερολογιακό έτος ανά µήνα.

î Ειδικό βοήθηµα µετά τη λήξη του επιδόµατος ανεργίας: Εάν για έναν µήνα µετά τη λήξη του επιδόµατος ανεργίας ο δικαιούχος παραµένει εγγεγραµµένος άνεργος, λαµβάνει εφάπαξ 207,61 ευρώ, προσαυξανόµενο κατά 10% για κάθε προστατευόµενο µέλος της οικογένειας.

î Παροχή λόγω αφερεγγυότητας εργοδότη: Όσοι εργάζονται σε επιχείρηση που πτωχεύει, λαµβάνουν εφάπαξ παροχή που αντιστοιχεί σε ανεξόφλητες αποδοχές έως 3 µήνες και ασφαλίζονται σε όλους τους κλάδους.

î Ειδική παροχή προστασίας µητρότητας: Οι εργαζόµενες του ιδιωτικού τοµέα µετά τη λήξη της λοχείας δικαιούνται ειδική παροχή για 6 µήνες ίση µε τον κατώτατο µισθό και ασφαλίζονται στους κλάδους κύριας και επικουρικής ασφάλισης και ασθένειας.

î Συµπληρωµατική παροχή µητρότητας: Οι εργαζόµενες µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου κατά τη διάρκεια της κυοφορίας και λοχείας δικαιούνται συµπληρωµατική παροχή για διάστηµα έως 4 µήνες που καλύπτει τη διαφορά µεταξύ των αποδοχών που θα λάµβαναν και του επιδόµατος µητρότητας του ΕΦΚΑ που λαµβάνουν, και επίσης ασφαλίζονται στον κλάδο κύριας ασφάλισης.

î Προαιρετική ασφάλιση µακροχρόνια ανέργων για θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος: ∆ικαιούχοι είναι οι µακροχρόνια άνεργοι (εγγεγραµµένοι πάνω από 12 µήνες) που τους υπολείπονται έως 1.500 µέρες ασφάλισης για τη συµπλήρωση της ελάχιστης προϋπόθεσης θεµελίωσης πλήρους σύνταξης στον ΕΦΚΑ. Ο ΟΑΕ∆ καταβάλλει τις εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης.

î Επίδοµα διαµονής σε τουριστικά καταλύµατα (κοινωνικός τουρισµός): ∆ικαιούχοι είναι εργαζόµενοι, επιδοτούµενοι άνεργοι και εργαζόµενες. Επίσης, εγγεγραµµένοι άνεργοι ΑµεΑ µε ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω είναι δικαιούχοι χωρίς άλλες προϋποθέσεις.

î Επίδοµα διαµονής σε παιδικές κατασκηνώσεις: ∆ικαιούχοι είναι τα παιδιά ηλικίας 6-12 ετών των εργαζοµένων, των επιδοτούµενων ανέργων, και εργαζόµενες που λαµβάνουν την παροχή προστασίας µητρότητας, µε τουλάχιστον 50 ηµέρες εργασίας, επιδόµατος, ή παροχής αντίστοιχα κατά το προηγούµενο έτος. Επίσης, οι άνεργοι που είναι εγγεγραµµένοι για διάστηµα τουλάχιστον 4 µηνών στο µητρώο του ΟΑΕ∆ είναι δικαιούχοι.

î Επιταγή αγοράς βιβλίων: ∆ικαιούχοι είναι εργαζόµενοι, επιδοτούµενοι άνεργοι και εργαζόµενες που λαµβάνουν την παροχή προστασίας µητρότητας µε τουλάχιστον 50 µέρες εργασίας, επιδόµατος ή παροχής, αντίστοιχα, κατά το προηγούµενο έτος.

î Επιταγή θεάµατος: ∆ικαιούχοι είναι εργαζόµενοι, επιδοτούµενοι άνεργοι και εργαζόµενες που λαµβάνουν την παροχή προστασίας µητρότητας, µε τουλάχιστον 50 ηµέρες εργασίας, επιδόµατος, ή παροχής, αντίστοιχα, κατά το προηγούµενο έτος. Επίσης, οι άνεργοι που είναι εγγεγραµµένοι για διάστηµα τουλάχιστον 4 µηνών στο µητρώο του ΟΑΕ∆ είναι δικαιούχοι.

î ∆ωρεάν φιλοξενία βρεφών και νηπίων: ∆ικαιούχοι είναι τα βρέφη από οκτώ µηνών έως 2,5 ετών και τα νήπια από 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στο νηπιαγωγείο.

î Παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης για ανέργους: ∆ικαιούχοι είναι 1) Ανεργοι νέοι έως 29 ετών που είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο του ΟΑΕ∆ για διάστηµα τουλάχιστον 2 µηνών, 2) Μακροχρόνια άνεργοι 30-54 ετών µε 600-3.000 ηµέρες ασφάλισης, και 3) Μακροχρόνια άνεργοι 55 ετών και άνω µε 3.000-4.500 ηµέρες ασφάλισης.

*Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» στις 7/3

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter


 


ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ VOUCHER ERGASIA


Με την εγγραφή σας στο NewsLetter του  Voucher Ergasia  θα ενημερώνεστε  πρώτοι  για όλα τα νέα στους τομείς ενδιαφέροντος σας!

Marketing by

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<