Νόμος του κράτους το νέο σύστημα προσλήψεων μόνιμων και συμβασιούχων

Νόμος του κράτους το νέο σύστημα προσλήψεων μόνιμων και συμβασιούχων

18 Ιανουαρίου 2021

Νόμο του Κράτους αποτελεί πλέον το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)».

Πρόκειται για το ν.4765/2021, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Α’ 6/15.1.2021 και περιλαμβάνει συνολικά 63 άρθρα.

– Σύμφωνα με το αρ.63, τα άρθρα 8 έως και 43 τίθενται σε ισχύ μετά την πάροδο 4 μηνών από τη δημοσίευση του νόμου.

– Οι λοιπές διατάξεις ξεκίνησαν ήδη να ισχύουν.


Οι ρυθμίσεις που αφορούν την πρόσληψη ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο Γ’:

– Υποκεφάλαιο Γ1: Προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) για κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών: αρ.36: Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες

– Υποκεφάλαιο Γ2: Προσωπικό με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για κάλυψη παροδικών αναγκών: αρ.37: Πεδίο εφαρμογής / αρ.38: Διάρκεια απασχόλησης προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για κάλυψη παροδικών αναγκών – εξαιρέσεις / αρ.39: Προϋποθέσεις πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ / αρ.40: Κριτήρια μοριοδότησης υποψηφίων – Ισοβαθμία υποψηφίων / αρ.41: Διαδικασία πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ / αρ.42: Έλεγχος από το ΑΣΕΠ – Υποχρεώσεις – Ποινική ευθύνη αρμοδίων οργάνων.

 

Δείτε το ΦΕΚ: proslipseisnomos47652021

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter


 


ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ VOUCHER ERGASIA


Με την εγγραφή σας στο NewsLetter του  Voucher Ergasia  θα ενημερώνεστε  πρώτοι  για όλα τα νέα στους τομείς ενδιαφέροντος σας!

Marketing by

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<