Πανελλήνιες 2021: Οι αλλαγές στους εισακτέους και στο συντελεστή εισαγωγής – Ποια τμήματα χάνουν και ποια κερδίζουν

Πανελλήνιες 2021: Οι αλλαγές στους εισακτέους και στο συντελεστή εισαγωγής – Ποια τμήματα χάνουν και ποια κερδίζουν

14 Μαΐου 2021

Οπως έγινε γνωστό χθες, ο συνολικός αριθμός εισακτέων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στην ΑΣΠΑΙΤΕ και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ανέρχεται σε 77.415.


Μεταξύ άλλων, η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, έκανε δεκτή την πρόταση του Πανεπιστημίου Πατρών και τη σχετική εισήγηση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, για τη μη εισαγωγή νέων φοιτητών σε 4 τμήματα του πανεπιστημίου Πατρών. Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο μιας συνολικής προσπάθειας εξορθολογισμού του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας. 

Η κατανομή του αριθμού στα επιμέρους Τμήματα έγινε με βάση τα εξής κυρίως κριτήρια:

1)    Τις εισηγήσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για τον αριθμό των εισακτέων, υπό το πρίσμα και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου των μετεγγραφών.

2)    Τη στήριξη τριών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ακριτικών περιοχών (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), με αύξηση του αριθμού των εισακτέων.

3)    Τη βελτίωση της σύνδεσης της ανώτατης εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, με την αύξηση εισακτέων σε Τμήματα με αναμενόμενη αύξηση της απορρόφησης των αποφοίτων τους, όπως π.χ. στα Τμήματα Επιστημών Αγωγής στην Πρώιμη και Παιδική Ηλικία, στα Τμήματα Νηπιαγωγών, στα τμήματα Πληροφορικής, στην Κτηνιατρική.


4)    Τη βελτίωση της αντιστοίχισης εισακτέων και προσωπικού των Τμημάτων.

5)    Την πρόταση αναδιάρθρωσης του Πανεπιστημίου Πατρών και τη σχετική εισήγηση της ΕΘΑΑΕ, οι οποίες υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας που είναι εν εξελίξει – και των ίδιων των Ιδρυμάτων, όπως η προκείμενη – για εξορθολογισμό του ακαδημαϊκού χάρτη.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ

Παράλληλα, ανακοινώνονται οι συντελεστές που όρισε το κάθε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα για κάθε Τμήμα/Σχολή του, βάσει των οποίων θα προκύψει η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ). Υπενθυμίζεται ότι για την εισαγωγή υποψηφίων σε ΑΕΙ απαιτείται η επίτευξη στις πανελλαδικές εξετάσεις βαθμολογικής επίδοσης ίσης ή μεγαλύτερης της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ανά Σχολή, Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση. Η ΕΒΕ διαμορφώνεται από το μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με συντελεστή που καθορίζεται από τα ιδρύματα εισαγωγής για κάθε Σχολή, Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Ο συντελεστής βρίσκεται εντός του διαστήματος ελάχιστης και μεγίστης τιμής, που έχει διαμορφωθεί στο εύρος μεταξύ 0,80% και 1,20%, ενώ ως ελάχιστη και μέγιστη τιμή του συντελεστή της ΕΒΕ των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών έχουν οριστεί οι τιμές 0,70% και 1,10% αντιστοίχως.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ

Με το Νόμο 4777/2021, η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) θεσπίστηκε:
•    για τη διασφάλιση των ακαδημαϊκών προϋποθέσεων της επιτυχούς φοίτησης και της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών,
•    για τη θωράκιση του κύρους των Πανεπιστημιακών σπουδών,
•    για την ενίσχυση της αυτονομίας των ΑΕΙ και της δυνατότητας κάθε τμήματος να διαμορφώσει την ιδιαίτερη ακαδημαϊκή τους φυσιογνωμία, καθώς για πρώτη φορά προβλέπεται αποφασιστικός ρόλος των ΑΕΙ στην εισαγωγή των φοιτητών,
•    για την ορθολογικότερη κατανομή και χρήση των πόρων του κάθε ΑΕΙ.

Ποια τμήματα χάνουν και ποια κερδίζουν

Το iPaidia.gr κάνει χαρτογράφηση των μετακινήσεων του αριθμού εισακτέων στον ακαδημαϊκό χάρτη βάσει αντικειμένου σπουδών:

Παιδαγωγικά
Γερό «ψαλίδι» δέχονται τα παιδαγωγικά τμήματα σε μεγάλες πόλεις. Το ΕΚΠΑ με 200 εισακτέους χάνει 21 σε σχέση με πέρσι, το ΑΠΘ με 200 εισακτέους χάνει 32, ενώ το Θεσσαλίας με 157 εισακτέους χάνει 20.

Αντιθέτως, το ΔΠΘ με 240 εισακτέους κερδίζει 19, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με 320 και 340 υποψηφίου αντίστοιχα κερδίζει συνολικά 63 επιπλέον εισακτέους, το Δυτικής Μακεδονίας με 220 και 200 εισακτέους κερδίζει κι αυτό 65 επιπλέον πρωτοετείς, ενώ τέλος και τα Γιάννενα με 170 εισακτέους κερδίζουν επιπλέον 35.

Νομική
Σημαντική απώλεια η οποία ανεβάζει τον πήχη για την πιο δημοφιλή σχολή του 1ου επιστημονικού πεδίου είναι οι 35 λιγότερες θέσεις στη Νομική Αθηνών με τον αριθμό εισακτέων της να κλειδώνει στους 400. Η Νομική Θεσσαλονίκης έχασε μόλις μία θέση, ενώ αντίθετα η Νομική Κομοτηνής κέρδισε 29 επιπλέον θέσεις.

Φιλοσοφία-Ιστορία
Απώλειες της τάξης των 40 εισακτέων έχει το ΑΠΘ στις σχολές Φιλοσοφικής και Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, ενώ αντίθετα η Πάτρα με 300 εισακτέους κερδίζει επιπλέον 30 στο τμήμα Ιστορία-Αρχαιολογία.

Επιστήμη Τροφίμων
Απώλειες έχουν τα κεντρικά τμήματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης με μείωση εισακτέων κατά 10 σε κάθε τμήματα όπως και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με 20 λιγότερους εισακτέους. Αντίθετα, στο τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου προστίθενται άλλοι 50 εισακτέοι.

Πληροφορική
Με 57 επιπλέον εισακτέους ενισχύεται ο τομέας της Πληροφορικής με το τμήμα της Κέρκυρας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο να κερδίζει με 250 εισακτέους επιπλέον 13, το τμήμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με 250 εισακτέους άλλους 25 και το τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με 300 εισακτέους άλλους 20. Στον αντίποδα το Χαροκόπειο πανεπιστήμιο και το Διεθνές χάνουν συνολικά 27 εισακτέους.

Φυσικοθεραπεία
Απώλειες γι’ ακόμη μια φορά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στη περιζήτητη Φυσικοθεραπεία όπου τα Πανεπιστήμια Δυτικής Αττικής και Διεθνές Πανεπιστήμιο χάνουν 11 εισακτέους, οι οποίοι προστίθενται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Μαθηματικά
Σε Αθήνα (ΕΚΠΑ και ΕΜΠ) και Λαμία (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) οι απώλειες στους εισακτέους αγγίζουν τις 67. Αντιθέτως, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ενισχύεται με 47 επιπλέον εισακτέους και το Δυτικής Μακεδονίας με 50 επιπλέον εισακτέους.

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Ακόμα ένα παράδειγμα όπου σε κεντρικά η μεγάλα Πανεπιστήμια το εν λόγω τμήμα υπέστη μεγάλη μείωση εισακτέων. Στο ΟΠΑ μειώθηκαν κατά 39 οι εισακτέοι, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας κατά 49 και στο Πανεπιστήμιο Πειραιά κατά 54. Αντιθέτως γενναία ήταν η αύξηση στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με 152 επιπλέον θέσεις.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ: Συντελεστές

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter


 


ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ VOUCHER ERGASIA


Με την εγγραφή σας στο NewsLetter του  Voucher Ergasia  θα ενημερώνεστε  πρώτοι  για όλα τα νέα στους τομείς ενδιαφέροντος σας!

Marketing by

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<