Θέμα Voucher Ergasia: Το ίδιο το κράτος καταστρέφει τα επιδοτούμενα προγράμματα ανέργων ή εργαζομένων

Θέμα Voucher Ergasia: Το ίδιο το κράτος καταστρέφει τα επιδοτούμενα προγράμματα ανέργων ή εργαζομένων

7 Ιανουαρίου 2020

Άποψη: Voucher Ergasia

Αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια με τα επιδοτούμενα προγράμματα των ανέργων ή των εργαζομένων δεν έχει προηγούμενο!

Μεγάλες καθυστερήσεις στις διαδικασίες, αστοχίες στην υλοποίηση, καθυστέρηση στις αποπληρωμές και άλλα συνθέτουν ένα σκηνικό που καταστρέφουν ή απαξιώνουν τα ίδια τα προγράμματα.

Παρακάτω θα αναφέρουμε μερικά παραδείγματα από τα τελευταία επιδοτούμενα προγράμματα για να καταλάβετε τι εννοούμε.

Πρόγραμμα: «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ». και «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ»

Στα παραπάνω 2 προγράμματα για αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ άρχισαν οι αιτήσεις των ανέργων τον Ιούνιο. Μετά από συνεχείς παρατάσεις που δινόταν για τις αιτήσεις, φτάσαμε κοντά Οκτώβριο και όταν ολοκληρώθηκε η διαδικασία αναρτήθηκε το οριστικό μητρώο των ωφελούμενων στις 11/12/2019 για τις ηλικίες 25-29 ενώ για τις ηλικίες 30-45 δεν βγήκε ακόμη.

Το πρόγραμμα έπειτα για τις ηλικίες 25-29, πήρε κι άλλη παράταση ενεργοποίηση επιταγών από τους ωφελούμενους μέχρι 31/1/2020, που σημαίνει ότι τα τμήματα των παρόχων κατάρτισης θα αρχίσουν Φεβρουάριο, ενώ για τις ηλικίες 30-45 είναι άγνωστο για το πότε θα ξεκινήσουν τα τμήματα. Και η καθυστέρηση των τμημάτων κατάρτισης φέρνει και καθυστέρηση της πρακτικής άσκησης που τόσο ενδιαφέρει τους άνεργους ωφελούμενους της δράσης.

Αυτός ο χειρισμός που γίνεται από τους αρμοδίους αν μη τι άλλο δείχνει ανικανότητα. Οι αρμόδιοι φαίνεται νομίζουν ότι οι άνεργοι απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ δεν έχουν κάτι άλλο να κάνουν στην Ζωή τους από το να περιμένουν 8 μήνες για να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα.

Το αποτέλεσμα από όλα αυτά είναι ότι πάνω από το 50% των ωφελούμενων έχουν βρει δουλειά ή έχουν στραφεί σε άλλες λύσεις και έτσι το πρόγραμμα δεν θα απορροφήσει τα κονδύλια και θα αποτύχει!!

Πρόγραμμα: «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε 56 Δήμους και 37 Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος / φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών»

Σε αυτό το πρόγραμμα καταπατήθηκαν όλα τα χρονικά διαστήματα που ορίζει η πρόσκληση της κατάρτισης αναγκάζοντας τα πάντα να γίνουν σε 2 ημέρες!

Συγκεκριμένα ενώ το πρόγραμμα είχε πολύ χρόνο και έτρεχε πάρα πολύ καιρό, η πρόσκληση της κατάρτισης βγήκε τον Οκτώβριο του 2019 και μετά από πολύ καθυστέρηση ανακοινώθηκε το οριστικό μητρώο των ωφελούμενων της κατάρτισης στις 10/12/2019.

Την ίδια μέρα ανακοινώνονται τα εξής για τους παρόχους:

1. Για την ομαλή υλοποίηση του προγράμματος, οι πάροχοι κατάρτισης υποχρεούνται έως την ΠΕΜΠΤΗ 12-12-2019:
i. να υποβάλουν ηλεκτρονικά δήλωση έναρξης τμήματος/προγράμματος κατάρτισης μέσω της ειδικής ιστοσελίδας http://www.voucher.gov.gr στην ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ
ii. να προβούν στην υποβολή πίνακα προγραμματισμού των τμημάτων κατάρτισης μέσω της ειδικής ιστοσελίδας http://www.voucher.gov.gr στην ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ και
iii. να καταχωρήσουν στο Π/Σ ΕΡΓΑΝΗ τις αναγγελίες έναρξης κατάρτισης

2. Η υλοποίηση όλων των προγραμμάτων κατάρτισης ξεκινάει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-12-2019 (Δείτε την ανακοίνωση εδώ: https://voucher.gov.gr/upload/project_36/ekoinwfel-enarksh_katartishs_kai_erganh.pdf)

Το αποτέλεσμα ήταν να επικρατήσει ένας πανικός, από ανέργους και παρόχους ώστε να προλάβουν τις ημερομηνίες. Οι ωφελούμενοι θεωρητικά έπρεπε να ενημερωθούν ότι είναι ωφελούμενοι, να επιλέξουν τον πάροχο κατάρτισης, να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά, να περιμένουν την εισαγωγή τους στο σύστημα ώστε να υπογράψουν συμβάσεις ενώ από την άλλη οι πάροχοι θα έπρεπε μέσα σε 2 ημέρες να κάνουν όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες για τον προγραμματισμό των τμημάτων κάτι που ξεπερνούσε τα ανθρώπινα όρια. 

Εύλογο είναι να απορεί ο καθένας γιατί σε ένα πρόγραμμα που είναι η τρίτη φορά που τρέχει για την συγκεκριμένη ομάδα Δήμων υπάρχουν τόσο μεγάλες καθυστερήσεις;

Καθυστερήσεις που μόνο κακό κάνουν. Γιατί θα πρέπει τα πάντα να γίνουν βεβιασμένα και με μεγάλες πιθανότητες να μένουν εκτός κατάρτισης ωφελούμενοι που είχαν δηλώσει να την παρακολουθήσουν;

Πρόγραμμα Επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,24% και Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-49)

Τα προγράμματα εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,24% δίνουν την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να επιμορφώσουν το προσωπικό τους, θεωρητικά δωρεάν ανάλογα με το ποσό που δικαιούνται, το οποίο εξαρτάται από την ετήσια μισθοδοσία τους. Η διαφορά όμως είναι ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να πληρώσουν την κατάρτιση στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς που την υλοποιούν και έπειτα να αποπληρωθούν από τον ΟΑΕΔ. 

Το πρόβλημα όμως που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια με το ΛΑΕΚ, είναι ότι οι αποπληρωμές των προγραμμάτων έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο με τις καθυστερήσεις. Τα υλοποιηθέντα προγράμματα των επιχειρήσεων πληρώνονται αρκετά χρόνια μετά την υλοποίηση και αν τύχει και σκαλώσει ένα πρόγραμμα σε κάποιο μικροπρόβλημα, οι επιχειρήσεις ταλαιπωρούνται πολύ για να βρουν άκρη με την αντίστοιχη υπηρεσία του ΟΑΕΔ.

Το αποτέλεσμα είναι πολλές επιχειρήσεις να εγκαταλείπουν την προσπάθεια αποπληρωμής και φυσικά να μην υλοποιήσουν ξανά πρόγραμμα ΛΑΕΚ.

Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τα προγράμματα ΛΑΕΚ 1,49 τα οποία αναφέρονται σε μικρότερες επιχειρήσεις οι οποίες δεν δικαιούνται μεγάλο ποσό ΛΑΕΚ για να υλοποιήσουν μόνοι τους κατάρτιση. Έτσι τους δίνεται η δυνατότητα μέσω συλλόγων επαγγελματιών να το υλοποιήσουν αλλά και εκεί υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση για την αμοιβή τόσο των εργαζομένων, των παρόχων κατάρτισης όσο και των συλλόγων που τα διοργανώνουν.

Σε όλες αυτές τις καθυστερήσεις έρχεται να προστεθεί και η ελλιπής δυνατότητα επικοινωνίας με τα αρμόδια τμήματα του ΟΑΕΔ, γεγονός που πολλές φορές φέρνει τις επιχειρήσεις ή τους συλλόγους σε απόγνωση για να ξεπεράσουν προβλήματα που προκύπτουν από την υλοποίηση των προγραμμάτων.

Τα παράπονα που φτάνουν σε μας για τα προγράμματα ΛΑΕΚ είναι πάρα πολλά και αν δεν λυθούν από τους αρμοδίους θα απαξιώνονται συνεχώς αυτά τα προγράμματα.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Τα παραπάνω παραδείγματα είναι ένα δείγμα από την δυσλειτουργία των επιδοτούμενων προγραμμάτων και φυσικά κάπου υπάρχουν ευθύνες.

Αν η νέα Κυβέρνηση δεν προσπαθήσει να βρει πραγματικά λύση με την σχεδίαση των προγραμμάτων αλλά και με την επάνδρωση με προσωπικό των αρμόδιων υπηρεσιών υλοποίησης, τα προγράμματα θα δημιουργούν μόνο προβλήματα και δεν θα φέρνουν τα κατάλληλα αποτελέσματα για τα οποία σχεδιάστηκαν.

Ας αναλάβουν οι υπεύθυνοι τις ευθύνες τους!

Διαβάστε ακόμα: Καθυστερεί κι άλλο η νέα Κοινωφελής Εργασία – Φεβρουάριο 2020 η πρόσκληση!

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter


 


ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ VOUCHER ERGASIA


Με την εγγραφή σας στο NewsLetter του  Voucher Ergasia  θα ενημερώνεστε  πρώτοι  για όλα τα νέα στους τομείς ενδιαφέροντος σας!

Marketing by

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<