Ο κορωνοϊός αλλάζει το Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας

Ο κορωνοϊός αλλάζει το Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας

3 Δεκεμβρίου 2020

Νέα δεδομένα φέρνει η πανδημία ενόψει του Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας, αφού η μεγάλη γιορτή, που διεξάγεται και στην Κρήτη, θα διαφοροποιηθεί. Στην περίπτωση που η πανδημία εξακολουθεί να υφίσταται, το Φεστιβάλ θα διεξαχθεί διαδικτυακά μέσω σύγχρονων και ασύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων.

Το «Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας» (http://www.digifest.info ) αποτελεί μια γιορτή της ψηφιακής δημιουργικότητας των μαθητών/τριών. Οι μαθητές/τριες μέσω των μαθημάτων της Πληροφορικής, αλλά και δράσεων των σχολείων στις οποίες συμμετέχουν εκπαιδευτικοί Πληροφορικής, παύουν να είναι απλοί καταναλωτές ψηφιακών προϊόντων και γίνονται δημιουργοί.

Έτσι, μέσα από τα ψηφιακά έργα τους εκφράζονται για θέματα που τους/τις απασχολούν και κατασκευάζουν λύσεις σε προβλήματα με τη βοήθεια της επιστήμης της Πληροφορικής και της Τεχνολογίας της.

Στο πλαίσιο του εν λόγω μαθητικού φεστιβάλ παρουσιάζονται έργα ψηφιακής δημιουργίας, τα οποία δημιουργήθηκαν στα μαθήματα Πληροφορικής όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Γενικό και Επαγγελματικό Λύκειο), στην Ευέλικτη ζώνη, στο μάθημα Ερευνητικές Εργασίες (Project) των ΓΕΛ και στη Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων στα ΕΠΑΛ. Επιπλέον, είναι δυνατό να συμπεριληφθούν και έργα τα οποία δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο κάποιας Σχολικής δραστηριότητας (Περιβαλλοντική, Πολιτιστική, Αγωγής Υγείας κ.α.) ή κάποιου διαθεματικού/διεπιστημονικού σχεδίου συνεργασίας μεταξύ του
μαθήματος της Πληροφορικής και άλλων μαθημάτων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο το Φεστιβάλ ευνοεί την συνεργασία των εκπαιδευτικών Πληροφορικής με δασκάλους και εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων.

Επισημαίνεται ότι το εν λόγω φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί, εφόσον τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19 και, επιπλέον, με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών να είναι προαιρετική και να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους.

2. Να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη των διευθύνσεων των σχολικών μονάδων και των συλλόγων διδασκόντων/ουσών.

3. Κρίνεται απαραίτητη η παρουσία του/της εκπαιδευτικού κατά τη διεξαγωγή του προγράμματος.

4. Να μην είναι αυτοσκοπός η διαφήμιση και η άμεση προώθηση εμπορικών συμφερόντων.

5. Να τηρηθεί η κείμενη νομοθεσία περί διδακτικών επισκέψεων και μετακινήσεων.

6. Να τηρηθούν τα προβλεπόμενα προληπτικά μέτρα βάσει των εκάστοτε επιδημιολογικών δεδομένων της χώρας.

7. Να αποσταλεί από τους συντελεστές ο απολογισμός της δράσης στο ΙΕΠ μετά την ολοκλήρωσή του.

Σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω Φεστιβάλ θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Στην περίπτωση που η πανδημία εξακολουθεί να υφίσταται, το Φεστιβάλ θα διεξαχθεί διαδικτυακά μέσω σύγχρονων και ασύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων. Οι μαθητές και μαθήτριες, που θα λάβουν μέρος, θα συνδεθούν σε αυτά από το σχολείο τους ή από το σπίτι τους και σε καμία περίπτωση δεν θα έρθουν σε φυσική επαφή με μαθητές/τριες άλλων τάξεων και σχολείων. Ο προαναφερθείς τρόπος επικοινωνίας αφορά σε όλες τις φάσεις και εκδηλώσεις του Φεστιβάλ: Τόσο η έκθεση όσο και οι παρουσιάσεις, οι ομιλίες και τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως με ασύγχρονα και σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα, ενώ όλοι/ες οι συμμετέχοντες/ουσες θα είναι στον δικό τους ξεχωριστό χώρο.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο.

Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλόλητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις
των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπισης της επιδημικής κρίσης.

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter


 


ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ VOUCHER ERGASIA


Με την εγγραφή σας στο NewsLetter του  Voucher Ergasia  θα ενημερώνεστε  πρώτοι  για όλα τα νέα στους τομείς ενδιαφέροντος σας!

Marketing by

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<