«Kαταστροφική η μείωση της εισφοράς ΛΑΕΚ»: Επιστολή του Παν. Συλλόγου Κέντρων Επαγγ. Κατάρτισης και Κέντρων Δια Βίου Μάθησης

«Kαταστροφική η μείωση της εισφοράς ΛΑΕΚ»: Επιστολή του Παν. Συλλόγου Κέντρων Επαγγ. Κατάρτισης και Κέντρων Δια Βίου Μάθησης

23 Νοεμβρίου 2020

Στο φλέγον ζήτημα της μείωσης της εισφοράς ΛΑΕΚ αναφέρεται με επιστολή του προς τον Υπουργό Εργασίας και το Διοικητή του ΟΑΕΔ ο Πανελληνιος Συλλογος Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Κέντρων Δια Βίου Μάθησης

Στην επιστολή αναφέρεται πως:

«ο Σύλλογος μας, ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2 ,είναι κατά κύριο λόγο Σύλλογος επιστημόνων επιχειρηματιών – εργοδοτών στον Χώρο της Κατάρτισης και της Συμβουλευτικής ανέργων, εργαζομένων, και επιχειρήσεων.

Με την Ιδιότητά μας ως Σύλλογος επιχειρηματιών – εργοδοτών χαιρετίζουμε την απόφαση της Κυβέρνησης για την μείωση των εισφορών με το νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή και συγκεκριμένα όπου με τις διατάξεις του άρθρου 31 προβλέπεται η μείωση, από 1η. 1.2021, κατά τρεις (3) ποσοστιαίες μονάδες, από το ύψος που είχε διαμορφωθεί την 1η.6.2020, των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών εργαζομένων σε φορείς εκτός δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, OTA Α’ και Β’ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης.

Με έκπληξη διαπιστώνουμε ότι στο Νομοσχέδιο αυτό προβλέπεται και η μείωση της εργοδοτικής εισφοράς του ΛΑΕΚ από 0,24% στο 0,06% (μείωση στο ¼ -75%).

Από το 1995 μέχρι σήμερα ο θεσμός του ΛΑΕΚ λειτούργησε με επιτυχία και συγκεκριμένα στα:

– Προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης προσωπικού επιχειρήσεων με τις εγκυκλίους ΛΑΕΚ 045 και 024.
– Προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης προσωπικού μικρότερων επιχειρήσεων με τις εγκυκλίους ΛΑΕΚ 1-25 και 1-49.

Με την μείωση της εργοδοτικής εισφοράς του ΛΑΕΚ από 0,24% στο 0,06% (μείωση στο ¼ -75%) περιορίζονται σημαντικά οι δυνατότητες κατάρτισης στα προγράμματα αυτά

Α. Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 024.

Η πιθανότητα υλοποίησης αναφέρεται σε επιχειρήσεις με περισσότερα από 150 άτομα προσωπικό. (για παράδειγμα επιχείρηση με 100 άτομα προσωπικό πλήρους απασχόλησης με μέσο μισθό τα 800€ δημιουργούν πόρο ΛΑΕΚ =674€. Από το ποσό αυτό το ΙΚΑ παρακρατεί από τον πόρο κατάρτισης ποσοστό 30% για τις ανάγκες του. (Αρ. 42 Ν.3863/2010.) Μετά την μείωση το ποσό που μπορεί να χρησιμοποιήσει η επιχείρηση για κατάρτιση μειώνεται στα 472 €. Το ποσό αυτό είναι ασήμαντο και προφανώς η επιχείρηση δεν θα το χρησιμοποιήσει.

Πέραν των ανωτέρω να ενημερώσουμε ότι η αποπληρωμή ΛΑΕΚ 024 έχει κολλήσει στο 2014, ο εκνευρισμός των επιχειρήσεων είναι μεγάλος και η πιθανότητα υλοποίησης κατάρτισης είναι μηδαμινή.

Β. Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-49.

Το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-49 (πρώην ΛΑΕΚ 1-25) είχε μια πολύ επιτυχημένη εφαρμογή για 20 έτη από το 2001 μέχρι σήμερα. Η κατανομή των πόρων ήταν πολύ σημαντική για όλους εμπλεκόμενους:

Εργαζόμενοι με εκπαιδευτικό επίδομα 5€/Ανθρωποώρα
Εκπαιδευτικός φορέας ΚΔΒΜ-2 με αμοιβή για την υλοποίηση της κατάρτισης 6€/Ανθρωποώρα)

Φορέας Εκπροσώπησης Εργοδοτών (Πρωτοβάθμιος Σύλλογος εργοδοτών) με ενίσχυση 3€/ Ανθρωποώρα). Η ενίσχυση αυτή κάλυπτε τις Λειτουργικές Δαπάνες των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων και ήταν ένα σημαντικό βοήθημα για την άσκηση του Συνδικαλιστικού τους ρόλου.

Εργατικά Κέντρα (ενίσχυση 1,5€/ Ανθρωποώρα και έως 20 προγράμματα ανά Νομό). Σημαντική ενίσχυση για την κάλυψη λειτουργικών Δαπανών.
Ομοσπονδίες. Ενίσχυση με ~620€ ανά πρόγραμμα υλοποίησης Συλλόγου μέλους της Ομοσπονδίας. Σημαντική ενίσχυση για την κάλυψη λειτουργικών Δαπανών.

Η μείωση της εισφοράς στο 25% της υπάρχουσας θα μειώσει σημαντικά τον προϋπολογισμό με αρνητικές συνέπειες για το σύνολο των παραπάνω εμπλεκομένων.

Με βάση τα παραπάνω διατυπώνουμε τα αιτήματα του Συλλόγου μας σε ότι αφορά τον πόρο ΛΑΕΚ και συγκεκριμένα:

Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 024

– Επιτάχυνση των αποπληρωμών και αποκατάσταση σχέσης εμπιστοσύνης επιχειρηματία – ΟΑΕΔ.

– Κατάργηση του Αρ. 42 Ν.3863/2010 δηλαδή της παρακράτησης το 30% από το ΙΚΑ.

– Μεταβίβαση του ποσού ΛΑΕΚ έτους 2019 που δεν υλοποιήθηκε, στο 2021. Πολλές επιχειρήσεις υλοποιούν τα προγράμματα ανά διετία και στην περίοδο Οκτώβριο – Δεκέμβριο. Την φετινή χρονιά εξαιτίας της πανδημιας έχει χαθεί η περίοδος αυτή. Οι εκπαιδευτικοί φορείς μάλιστα είναι κλειστοί και οι ενέργειες κατάρτισης έχουν διακοπεί.

Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-49.

– Δυνατότητα συμμετοχής επιχειρήσεων μέχρι 149 άτομα

– Ενίσχυση του προϋπολογισμού με χρηματοδότηση από Εθνικούς πόρους.
Επιτάχυνση των αποπληρωμών προγραμμάτων – βελτίωση διαδικασιών και επικοινωνίας με τον ΟΑΕΔ.

– Πληρωμή όλων των εμπλεκομένων μερών απ ευθείας από τον ΟΑΕΔ. Η κατάργηση της πληρωμής όλων των εμπλεκομένων μερών από τον ΟΑΕΔ ήδη έχει δημιουργήσει προβλήματα και αγανάκτηση.

Στην αγορά διαμορφώνεται ένα ζοφερό οικονομικό κλίμα. Για όλους τους εμπλεκόμενους στους πόρους ΛΑΕΚ , ένα σημαντικό βοήθημα παύει σχεδόν να υπάρχει. Η κατάρτιση μέσα απ αυτόν τον πόρο, που τόσο έχει βοηθήσει αρκετούς εργαζόμενους στην επαγγελματική τους ανέλιξη η προσαρμογή , θα μειωθεί δραματικά.

Δεν πρέπει να λησμονούμε επίσης , ότι η χώρα μας στο θέμα της επαγγελματικής κατάρτισης , είναι αρκετά κάτω από τον Ευρωπαικό μέσο όρο.

Να πάμε ακόμη πιο κάτω;

Είμαστε βέβαιοι ότι θα εξετάσετε τα αιτήματά μας και ευελπιστούμε ότι θα δώσετε τις αναγκαίες λύσεις.

Σας ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο σας».

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter


 


ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ VOUCHER ERGASIA


Με την εγγραφή σας στο NewsLetter του  Voucher Ergasia  θα ενημερώνεστε  πρώτοι  για όλα τα νέα στους τομείς ενδιαφέροντος σας!

Marketing by

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<