Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

10 Ιανουαρίου 2020

Τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου διοργανώνουν από κοινού το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικείμενο «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς» το οποίο οδηγεί στη λήψη αναγνωρισμένου «Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, ΜΔΕ». 

Το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα στους μηχανικούς ή στους αποφοίτους άλλων συναφών ειδικοτήτων, να αποκτήσουν ένα μεταπτυχιακό τίτλο στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων. Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι ο εφοδιασμός των φοιτητών του με οικονομικές-διοικητικές γνώσεις και ικανότητες, ώστε να γίνουν περιζήτητα στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων ή επιτυχημένοι αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρηματίες. 

Το πρόγραμμα έχει χρονική διάρκεια τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων. Στα δυο πρώτα εξάμηνα ο φοιτητές πρέπει να ολοκληρώσει 10 μαθήματα, ενώ στο τρίτο εξάμηνο εκπονεί μεταπτυχιακή εργασία. Οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματα από απόσταση μέσω live streaming καθώς και μαγνητοσκόπησης των διαλέξεων.

Η επιλογή των φοιτητών στο ΔΠΜΣ γίνεται με βάση σύστημα μορίων, όπου λαμβάνονται υπόψη: ο βαθμός πτυχίου, η γνώση της αγγλικής γλώσσας, η επαγγελματική εμπειρία και η προσωπική συνέντευξη. 

Το πρόγραμμα δημοσιοποιεί πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για τον πέμπτο κύκλο του προγράμματος, με την πρόσκληση να αφορά έως 35 θέσεις, εκ των οποίων έως 5 για μερική φοίτηση. Τα δίδακτρα για την πλήρη φοίτηση ανέρχονται σε 1.000 €/εξάμηνο,  με σκοπό την κάλυψη λειτουργικών και διδακτικών αναγκών. Το ΔΠΜΣ παρέχει τη δυνατότητα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης στους φοιτητές που έχουν το δικαίωμα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Άρθρο 35, του Ν. 4485/2017.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση από τις 9 Ιανουαρίου 2020 έως και τις 31 Ιανουαρίου 2020. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter


 


ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ VOUCHER ERGASIA


Με την εγγραφή σας στο NewsLetter του  Voucher Ergasia  θα ενημερώνεστε  πρώτοι  για όλα τα νέα στους τομείς ενδιαφέροντος σας!

Marketing by

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<